Klövern

Senaste nyheterna om Klövern.


Klövern gör stor uthyrning i Kista

Klöverns investering beräknas till 130 miljoner kronor och direktavkastningen i fastigheten, efter projektets färdigställande, bedöms till 6,5 procent. Avtalet är …

Framgångsrik uthyrning för Klövern i Uppsala

Läkemedelsföretaget Orexo hyr 7 000 kvadratmeter i Fyrislund, Uppsala Business Park, av Klövern. Kontraktet är åtta år och årshyran 15 …

Fabege delar ut aktierna i Klövern

Styrelsen i Fabege har för avsikt att föreslå att årsstämman den 27 mars 2007 beslutar om sakutdelning i form av …

Orädd för utmaningar

I samma sekund som han föll av motorcykeln försvann möjligheten till VM-guld och ambitionen att bli storbonde krossades. Olyckan förde in Gustaf Hermelin i affärsvärlden där han snabbt startade tiotals bolag.

Sony Ericsson hyr mer i Kista

Ombyggnadsarbetet har påbörjats och inflyttning ska ske efter årsskiftet. Sony Ericsson har en option på att hyra ytterligare tusen kvadratmeter …

Brinova ökar innehavet i Diös

Brinova köper 2,2 miljoner aktier i Diös för en köpeskilling motsvarande 68 miljoner kronor baserat på slutkursen den 27 oktober, …

Klövern justerar upp sin prognos

Klöverns VD Gustaf Hermelin andas stor tillförsikt över årets resultat i samband med att bolaget lämnar sin niomånadersrapport.-Årets tredje kvartal …

Klövern hyr ut till Lawson i Linköping

Affärssystembolaget Lawson International AB (Intentia) har tecknat kontrakt om att hyra 4150 kvadratmeter i Mjärdevi som ligger i utkanten av …

Klövern säljer gamla VLT-huset

Klövern säljer Stora gatan 44-46, inklusive gamla VLT-huset, till Imperia Invest AB. Totalt handlar det om fem byggnader och köpeskillingen …

Konsumentverket halverar hyran vid flytt

Vid årsskiftet tillträder Konsumentverket 3300 kvadratmeter på Kanikenäset i Karlstad. Årshyran är fyra miljoner vilket ger en kallhyra på 1200 …

12 Dyraste städerna

I detta nummer presenterar Fastighetsvärlden i samarbete med Isaksson & Partners en sammanställning över de dyraste ombildningarna från hyresrätt till bostadsrätt i de tolv största kommunerna.

Klövern siktar på snabb sänkning av vakanser

När Klövern köper Fabeges fastigheter i Kista och Täby övertar man ett bestånd med omkring 20 procent i vakanser. Företaget har som mål att halvera den vakansen på tre år.

Klövern köper av Fabege för fyra miljarder

En jätteaffär är på väg att genomföras av Fabege och Klövern. Fabege säljer 46 fastigheter till Klövern för 4040 miljoner kronor. Fabege gör en reavinst om 450 miljoner på affären. – Förvärvet i Kista stärker vår profil som en av de ledande leverantörerna av lokaler inom Business/Science Park-området, kommenterar Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) affären.

Lars Toll ny VD på NCM Donaldsons

Konsultföretaget NCM Donaldsons har anställt Lars Toll som ny VD. Han tillträder den 1 september och kommer närmast från Klövern …