Adcoreaffären öppnar för nya affärer

Wihlborgs försäljning av sina landsortsfastigheter till Adcore, under namnändring till Klövern, öppnar för ytterligare affärer redan i höst. Nya Klövern …

Comeback för Klövern

Wihlborgs säljer större delen av sitt fastighetsbestånd utanför de prioriterade marknaderna Stockholm och Öresund, där ingår även flertalet av de …

Svag tillväxt i Öresund Wihlborgs motiv till bud

Vid gårdagens presskonferens med anledning av Wihlborgs bud på Storheden försökte Wihlborgs VD Bengt Madsen övertyga åhörarna om motivet bakom …

Wihlborgs klart med Hollands-försäljningar

Wihlborgs har nu slutfört de förhandlingar som Klövern påbörjade i höstas om försäljning av Hollandsfastigheterna. Totalt handlar det om 11 …

Catella gjorde corp-affärer för 13 miljarder 1997

Catella Corporate Finance hade ett mycket framgångsrikt år förra året. Transaktionsvärdet av de affärer man var rådgivare i uppgick till …

Klövern avnoteras från börsen

Klövern avnoteras från börsen den 9 februari. Wihlborgs äger nu 97,35 procent av aktierna i Klövern och har begärt tvångsinlösen.

Prospekt om Klövern-bestånd inom en månad

Wihlborgs jobbar nu intensivt med försäljningen av Klöverns Stockholmsfastigheter och ett prospekt kommer inom en månad. Det säger Klöverns regionchef …

Wihlborgs fullföljer bud

Wihlborgs har fått kontroll över 92 procent av röster och kapital i Klövern. Därmed kommer Wihlborgs att fullfölja köpet av …

Klöverns aktieägare bör neka Wihlborgs-bud

Det nya Wihlborgs blir alltför finansiellt svagt. Klöverns aktieägare bör därför säga nej till budet. Det anser nyhetsbrevet Early Warning, …

Storheden visar 9-mån resultat om 85,6 mkr

Storheden har mer än fördubblat sitt resultat efter finansnetto. I resultatet om 85,6 mkr ingår då reavinster samt engångsersättningar om …

Klövern-köp ger besparingar på 35 mkr

Wihlborgs köp av Klövern beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 30-35 mkr, från 1998. Besparingarna uppstår främst i administration och fastighetsförvaltning. …

Klövern gör oberoende utredning

Styrelsen i Klövern har beslutat att låta göra en oberoende utvärdering av det bud som Wihlborgs lagt på Klövern. Det …

Wihlborgs planerar köp i Danmark för 2 miljarder

Förutom köpet av Klövern planerar Wihlborgs stora fastighetsköp i Danmark de närmaste åren. Enligt bolagets treårsplan som Sydsvenskan tagit del …

Tveksamt bud, Klövern håller extra styrelsemöte

Den optimism som Wihlborgs visar upp inför sitt bud på Klövern finner inte någon motsvarighet bland analytiker och pressgrannar. De …