Arnhult i nytt köp i NYC

Förvärvar på Manhattan, nära The High Line.

Klövern lånar upp 700 mkr

Klövern har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 700 mkr inom ett rambelopp om 2.500 mkr. Obligationslånet har en löptid …

Klövern säkrade inlösenmöjlighet av Tobin

Klövern hade garanterat företrädesemissionen i Tobin till 100 procent och hade innan emissionen 86,7 procent av kapitalet och 88,5 procent …

Klöverns förvaltningsresultat ökade 13 procent

Klöverns Q1-siffror och kommentar från vd:n och storägaren Rutger Arnhult: Intäkterna ökade med 16 procent till 896 mkr (772). Driftöverskottet …

Arnhults bror ökar i Klövern

Rutger Arnhults bror Urban Terling har, via Gårdarike, ökat sitt innehav i Klövern till 23,4 procent av rösterna och 9,6 …

Klövern gör två mindre försäljningar

Klövern säljer fastigheterna Ugglum 126:4 på Gibsons väg 3 i Partille (en väldigt liten fastighet) och Allmogekulturen 5 på Svalgången …

Storägare i Klövern säljer

En av storägarna i Klövern, Arvid Svensson Invest, har sålt sina A- och B-aktier i bolaget och har endast 685.122 …

Klöverns bestånd i Köpenhamn fullt uthyrt

Klövern har tecknat ett hyresavtal med Better Energy avseende 977 kvm kontorsyta i det så kallade Codan-huset på Gammel Kongevej. …

SF Invest och Klövern satsar 12 mkr i proptech-bolag

Property tech-bolaget Myrspoven har tagit in nytt kapital, berättar Di Digital. 12 miljoner har tillskjutits bolaget och SF-Invest samt Klövern …

God substanstillväxt hos Klövern

Vd Rutger Arnhult spår miljardvinst på Manhattan och kommenterar även satsningen på coworking.

Coeli förvärvar från Klövern i Spånga

Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Säljer gör Klövern. Fastigheten, …

Klövern tecknar hyresavtal i Köpenhamn

Klövern har tecknat ett hyresavtal med AP Pension om 3.500 kvadratmeter i den nyligen förvärvade kontorsfastigheten på Amerika Plads i …

Klövern köper för 633 miljoner i Kista

Oväntad hyresgäst fyllde upp efter att Ericsson flyttat.

Stadsrum och KTI förvärvar

Fortsätter att förvärva handelsfastigheter.