AL säljer Kista Front till Technopolis för 805 mkr

”Marknadsläget är gynnsamt.” Hög vakansgrad och endast 20.000 kr/kvm.