Landskrona ska bli en förebild

Via sitt bostadsbolag ska Landskronahem bli en förebild för hur man förändrar ett miljonprogram.