Nu kan det bli bostäder trots buller

De nuvarande riktlinjerna för bullerstörningar vid nybyggnation av bostäder är för trubbiga. Det visar inte minst det Länsstyrelsebeslut som regeringen …

Bilia avyttrar sina fastigheter i Blekinge

Bilia Fastigheter AB, helägt dotterbolag till Bilia, har avyttrat sina tre kvarvarande fastigheter i Blekinge. Fastigheterna är belägna i Karlshamn, …

Nu går Östbergaföreningarna till domstol

Nu vänder sig elva av tretton bostadsrättsföreningar i Östberga som vägrats att förvärva ”sina” fastigheter till Kammarrätten i Jönköping. Anledningen …

M2 Gruppen expanderar i Karlskrona

Fastighetsbolaget M2 Gruppen AB har förvärvat fastigheten Monsunen 1 i Karlskrona. Totalt omfattar fastigheten 6.735 kvm fördelade på sammanlagt 106 …

Gallerian Kronan i Karlskrona såld

Gyllenforsen har sålt Gallerian Kronan i Karlskrona till Fågelmara Förvaltnings AB och dess dotterbolag Kronan Fastigheter i Karlskrona AB för …

Ny VD för F10 Vasallen AB

Vasallen har fattat beslut om att utse Mats Andersson till ny VD för bolaget. Mats är redan idag VD för …

Wihlborgs säljer för 97,5 mkr

Wihlborgs har sålt tre fastigheter för 97,5 mkr. Den sammanlagda vinsten, som kommer att ingå i bolagets resultat för andra …

Vasallens portfölj växte rejält

Det senaste året har Vasallen tagit över flera före detta försvarsanläggningar runt om i Sverige. Den samlade lokalarean uppgick vid …

Lokstallar blir företagshus

Jernhusen (fd SJ Fastigheter) håller som bäst på att bygga om gamla lokstallar i Karlskrona till kontorsarbetsplatser mm. Redan tidigare …

Karlskrona satsar på bostadsbygande

Blekingestaden Karlskrona är sedan flera år en stad med stor andel IT-företag och i takt med att IT-branschen fått fäste …

Wihlborgs säljer fastigheter för 469 Mkr

I två separata affärer har Wihlborgs sålt fastigheter för totalt 469 Mkr med en sammanlagd reavinst om 45 Mkr. I …

Nordisk Renting har gjort förvärv för 800 mkr i år

Under perioden januari-april i år har Nordisk Renting gjort fastighetsförvärv och avtal om nyproduktion för totalt 800 mkr. Bland de …

Drott köper fastigheter för 1,7 Mdr.

Drott köper 75 fastigheter av HSB för 1,7 Mdr och säljer samtidigt två projektfastigheter till HSB. Förvärvet ger en direktavkastning …

Telaris köper fastighet i Karlskrona

Telaris köper fastigheten Holmdahl 1 på Östra Vittusgatan i Karlskrona av Diligentia. Köpeskillingen uppgår till 13 miljoner kronor för den …