Omtvistat lyxhotell stoppat igen

Hotellkedjan Elite Hotels planer i Karlskrona på ett bygge i direkt kontakt vid vattnet är stoppat. Länsstyrelsen upphäver miljö- och …

Klart med nytt hotell i Karlskrona

Hotellkedjan Elite, NCC och Karlskrona kommun offentliggjorde i går det planerade hotellet på Gasverkstomten vid Fisktorget i Karlskrona. Detta trots …

Sveafastigheter köper i sydöstra Sverige

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I gör två nya affärer med bostadsfastigheter. I den ena affärer följer bolaget upp ett förvärv av kommersiella fastigheter som gjordes förra året.

Nytt handelsområde i Karlskrona

Karlskrona får ännu ett handelsområde i Lyckeby, strax norr om stadskärnan. En tomt på 7700 kvadratmeter bredvid Amiralens köpcentrum ska …

Ytterligare en etablering på Rosenholm

Mats Andersson, VD för KA2 Vasallen AB, konstaterar nöjt att intresset bland företagen att etablera sig på Rosenholmsområdet i Karlskrona …

En affär i 100-miljonersklassen

Det ser ut som om Akademiska hus ska förvärva Karlskrona Högskolas lokaler på Gräsvik i Karlskrona. Kommunen med sitt fastighetsbolag …

Byggstopp för Karlskronahem

Kommunägda Karlskronahem har brottats med dålig ekonomi under flera år. Nu har politikerna i Karlskrona slutit fred för att bolaget …

Sveafastigheter köpte fastigheter för 586 mkr

Sveafastigheter har gjort sitt andra fastighetsförvärv. Fastighetsfonden har förvärvat Galliaden AB med nio kommersiella fastigheter i Karlskrona samt två mindre …

Danska Keops köper för en miljard i Sverige

Det börsnoterade danska fastighetsbolaget Keops har förvärvat det svenska fastighetsbolaget PBA för en total köpeskilling om 1080 mkr inklusive förvärvsomkostnader.Det …

Nu kan det bli bostäder trots buller

De nuvarande riktlinjerna för bullerstörningar vid nybyggnation av bostäder är för trubbiga. Det visar inte minst det Länsstyrelsebeslut som regeringen …

Bilia avyttrar sina fastigheter i Blekinge

Bilia Fastigheter AB, helägt dotterbolag till Bilia, har avyttrat sina tre kvarvarande fastigheter i Blekinge. Fastigheterna är belägna i Karlshamn, …

Nu går Östbergaföreningarna till domstol

Nu vänder sig elva av tretton bostadsrättsföreningar i Östberga som vägrats att förvärva ”sina” fastigheter till Kammarrätten i Jönköping. Anledningen …

M2 Gruppen expanderar i Karlskrona

Fastighetsbolaget M2 Gruppen AB har förvärvat fastigheten Monsunen 1 i Karlskrona. Totalt omfattar fastigheten 6.735 kvm fördelade på sammanlagt 106 …

Gallerian Kronan i Karlskrona såld

Gyllenforsen har sålt Gallerian Kronan i Karlskrona till Fågelmara Förvaltnings AB och dess dotterbolag Kronan Fastigheter i Karlskrona AB för …