K-Fastigheter och Innovation Properties satsar på Värmdö

K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta Centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.

K-Fastigheter bygger fler hyresrätter i Nyköping

K-Fastigheter ska bygga omkring 60 ytterligare hyresrätter i området Oppeby i Nyköping. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att starta byggnation under första halvåret 2022.

K-Fastigheter köper från NCC i Åhus

K-Fastigheter köper 19 stadsradhus som ska byggas i det nya området Trädstaden i norra Åhus. Säljer gör NCC. Totalentreprenaden utförs av NCC och projektet är byggstartat.

K-fastigheter köper byggrätt i centrala Hässleholm

K-Fastigheter köper två fastigheter i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8.000 kvadratmeter bruttoarea.

Galna premier & minimala rabatter på börsen

Uppvärdering under de senaste månaderna ger många möjligheter till nya affärer med nytryckta aktier som betalning.

Går från Akademiska Hus till K-Fastigheter

K-Fastigheter anställer Martin Johannesson som ny chef för affärsområde förvaltning. Han kommer närmast från Akademiska Hus där han varit fastighetschef.

Två ”lågprisbolag” i affär med 260 bostäder

Ett förväntat framtida marknadsvärde om 630 miljoner kronor.

Martin Johannesson till K-Fastigheter

Martin Johannesson har anställts som ny affärsområdeschef hos K-Fastigheter. Han kommer närmast från Akademiska Hus där han i dag är fastighetschef.

K-Fastigheter: ”En riktigt bra magkänsla”

K-Fastigheter redovisar ett resultat på 168,2 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med 92,3 miljoner ifjol.

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

K-Fastigheter köper byggrätt för 122 mkr i Gävle

K-Fastigheter köper från Palisander Gruppen fastigheten Sätra 108:20 i Gävle. Priset är 122 miljoner kronor. K-Fastigheter planerar där att bygga ca 700 lägenheter.

K-Fastigheter med nytt köp i Borås

K-Fastigheter köper en utvecklingsfastighet med kassaflöde i Borås. Priset är 47 miljoner kronor.

K-Fast Kilen AB – nytt JV

K-Fast Holding startar ett gemensamägt bolag med Kilenkrysset för att verka i Mälardalsregionen och uppföra K-Fastigheters koncepthus för långsiktig förvaltning på de bostadsbyggrätter som utvecklas av Kilenkrysset.

K-Fastigheter köper två fastigheter i Malmö

K-Fastigheter har ingått avtal med Swedish Logistics Property om förvärv av två fastigheter i Malmö kommun. K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av totalt ca 150 lägenheter.