Senaste nyheterna om K-fastigheter


K-fastigheter rekryterar vice vd från BoKlok

K-Fastigheter har anställt Niclas Bagler som vice vd i koncernen med ansvar för verksamhetsområdet Entreprenad. Han tillträder den 1 juni och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

K-Fastigheter i mål med dansk miljardförsäljning

Genomför affär för 1,1 miljarder kronor.

K-Fastigheter gör nyemission om 128 mkr

Sex befintliga aktieägare går in med nytt kapital i bostadsutvecklaren.

K-Fastigheters resultat sjönk

Förvaltningsresultatet sjönk och hyresintäkterna ökade under K-Fastigheters tredje kvartal.

K-fastigheters vd om försäljningen i Danmark

Ser stora möjligheter att starta ännu fler projekt i Sverige.

K-fastigheter, Västerås

K-fastigheter får bygga 168 lägenheter i Västerås

Byggnadsnämnden i Västerås har gett bygglov till K-fastigheter för de 168 lägenheter bolaget vill uppföra på fastigheten Vapenrocken 1 på Viksäng. Samtidigt tog nämnden beslut om att anta detaljplan för logistikutbyggnad i Finnslätten.

K-Fastigheter fick in 331 mkr i riktad emission

K-Fastigheter har fått in 331 miljoner kronor efter att ha genomfört en riktad emission. Den tecknades med en rabatt på 8 procent.

K-fastigheter avbryter – prioritet att sälja

Under tisdagen meddelade K-fastigheter att man avbryter det pågående bookbuildingförfarandet som avser den riktade nyemisson av konvertibla skuldebrev om 300 miljoner kronor.

K-Fastigheter hoppas göra klipp vid försäljning

K-Fastigheter sonderar möjligheterna att avyttra ett fastighetsbestånd i Danmark omfattande fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter. Bolaget har anlitat Colliers för uppdraget.

Jacob Karlsson ser massa ljusglimtar

Hävdar att bolaget har bättre förutsättningar än många av konkurrenterna.

K-Fastigheter köper byggrätt i Kävlinge

K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt i Kävlinge tillsammans med Selihof.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Titania har tecknat avsiktsförklaring om att ingå samarbetsavtal med K-Fastigheter avseende utveckling av ett projekt innehållande byggrätter för hyreslägenheter i Vallentuna centrum.

K-Fastigheter förvärvar ytterligare en byggrätt i Göteborg

Köper byggrätt som omfattar cirka 124 hyresrätter från ett bolag inom Sernekekoncernen. Transaktionen sker genom aktieförvärv av bolaget som äger fastigheten och baseras på ett underliggande värde om 30 miljoner kronor.