K-Fastigheter gör mindre köp i Hässleholm

har förvärvat fastigheterna Turbanen 2 och Turbanen 3 i centrala Hässleholm. Fastigheterna är byggda 1944 och innehåller 30 hyreslägenheter. Säljare …

K-Fastigheter köper i Gävle

Samarbetet mellan K-Fastigheter och Boklok, ett samägt av Skanska och IKEA, inleddes i april 2020 med syftet att utveckla byggrätter …

K-fastigheter och Boklok i samarbete – affär direkt

K-Fastigheter och BoKlok har skrivit en avsiktsförklaring med målet att bygga upp till 1.000 lägenheter de kommande tre åren. Samarbetet …

Byggstart för K-Fastigheters projekt i Göteborg

K-Fastigheter har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning är …

K-Fastigheter köper i Skåne

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hammar 9:197 på det populära C4-området i Kristianstad. Bedömningen är …

K-Fastigheter köper stor utvecklingsfastighet i Helsingborg

K-Fastigheter har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66.600 kvadratmeter i området Långeberga i Östra Ramlösa, öster om Helsingborgs centrala delar. …

Karlsson och Selin satsar utomlands – gjort första köpet

Följer utstakat strategi.

K-Fastigheter köper obebyggd fastighet i Borås

Kan vinna laga kraft kring halvårsskiftet 2020.

K-Fastigheter köper i Höganäs för 53 mkr

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Höganäs Viken 39:5. Tomten ligger i direkt närhet till K-Fastigheters tidigare projekt i Viken, där bolaget …

K-Fastigheter gör mindre affär i Skåne

K-Fastigheter förvärvar en byggrätt i centrala Kävlinge. Säljare är Er-Ho Fastigheter.Det rör sig om en fastighet med möjlighet att bygga cirka …

K-Fastigheter rusade 55%

Mer än var sjunde nyemitterad aktie bytte ägare under första börsdagen.

Bildextra och film: K-Fastigheter inringt på börsen

Erik Selins sjunde notering. Se ett flertal bilder från ceremonin i börshuset.

K-Fastigheter till börsen – tar in 900 miljoner

Mer bostäder på börsen när Jakob Karlsson och Erik Selin går till börsen med sitt gemensamägda K-Fastigheter.

K-Fastigheter och Balder startar bolaget HOMEstate

Det är många personer som jobbar på annan ort under längre tid. Ofta är det enda tillgängliga alternativet att bo …