SBB och K-fastigheter i dubbel affär

SBB och K-fastigheter gör en dubbel affär i Skåne. K-Fastigheter köper byggrätter. SBB förvärvar förskolor och LSS-boende.

K-Fastigheter köper för 115 mkr i Köpenhamn

K-Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fastigheten 1bt Pederstrup By, i Ballerup kommun väster om Köpenhamn. K-Fastigheter planerar att bygga 153 hyreslägenheter med ett beräknat årligt hyresvärde om ca 19,2 miljoner danska kronor.

Börsen: Mindre premier och större rabatter

Fem med högst premie och 5 med högst rabatt.

K-Fastigheter köper bostäder i Hässleholm

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Badaren 10 i centrala Hässleholm. Fastigheterna är byggda 1967 och innehåller 38 hyreslägenheter.

Höga marginaler i K-Fastigheters projekt

Marginal som gör vilken brf-utvecklare som helst grön av avund.

K-Fastigheter köper byggrätt i Helsingborg

K-Fastigheter planerar att bygga ca 90 hyresrätter på fastigheten Husensjö 8:11 i Helsingborgs. Bolaget köper byggrätten från VästkustStugan.

K-Fastigheter köper byggrätter för 37.500 kvm

K-Fast Kilen, som ägs av K Fastigheter och Kilenkrysset, har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Säljer gör just Kilenkrysset. Priset är strax under 100 miljoner kronor. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

Jacob Karlsson: ”Helt abnorm greenwashing”

K-Fastigheters grundare och storägare kommenterar fastighetsbranschen.

K-Fastigheter förvärvar bestånd i Kristianstad

K-Fastigheter förvärvar 105 lägenheter och två förskolor i centrala Kristianstad. Priset är 227 miljoner kronor.

K-Fastigheters nya idé: Satsning på kontor

Bostadsutvecklaren planerar för ett högt kontorshus. Se bild!

Kilenkrysset säljer till eget jv på hemmaplan

Kilenkrysset säljer bostadsmark med en bruttoarea på ca 35.750 kvm inom Strängnäs Kommun. Köpare K-Fast Kilen AB som Kilenkrysset själva är hälftenägare i tillsammans med K-Fastigheter.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

K-Fastigheter planerar att bygga ca 105 hyresrätter i Årby Norra, Eskilstuna. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att påbörja byggnation under sista kvartalet 2022.

K-Fastigheter köper byggrätt i Gävle

K-Fastigheter har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i centrala Gävle. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan för 110 lägenheter.

K-Fastigheter och Innovation Properties satsar på Värmdö

K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta Centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.