K-Fastigheter gör premiärköp i Mälardalen

Jacob Karlsson och Erik Selins bolag närmar sig huvudstadsområdet.

K-fastigheter köper byggrätt av Skanska

Vid tillträdet äger K-fastigheter 12.000 kvadratmeter detaljplanelagd mark på Telestadshöjden i Växjö. K-Fastigheter avser att bygga upp till 150 hyresrättslägenheter …

K-Fastigheter köper i Arlöv

Bolaget har tidigare har meddelat att det avser tillträda efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Med dagens avtal skapas förutsättningar …

Byggrätter för under tusenlappen

Haussade K-Fastigheter satsar på billiga byggrätter i Älmhult och egenutvecklade koncept.

K-Fastigheter gör mindre köp i Hässleholm

har förvärvat fastigheterna Turbanen 2 och Turbanen 3 i centrala Hässleholm. Fastigheterna är byggda 1944 och innehåller 30 hyreslägenheter. Säljare …

K-Fastigheter köper i Gävle

Samarbetet mellan K-Fastigheter och Boklok, ett samägt av Skanska och IKEA, inleddes i april 2020 med syftet att utveckla byggrätter …

K-fastigheter och Boklok i samarbete – affär direkt

K-Fastigheter och BoKlok har skrivit en avsiktsförklaring med målet att bygga upp till 1.000 lägenheter de kommande tre åren. Samarbetet …

Byggstart för K-Fastigheters projekt i Göteborg

K-Fastigheter har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning är …

K-Fastigheter köper i Skåne

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hammar 9:197 på det populära C4-området i Kristianstad. Bedömningen är …

K-Fastigheter köper stor utvecklingsfastighet i Helsingborg

K-Fastigheter har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66.600 kvadratmeter i området Långeberga i Östra Ramlösa, öster om Helsingborgs centrala delar. …

Karlsson och Selin satsar utomlands – gjort första köpet

Följer utstakat strategi.

K-Fastigheter köper obebyggd fastighet i Borås

Kan vinna laga kraft kring halvårsskiftet 2020.

K-Fastigheter köper i Höganäs för 53 mkr

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Höganäs Viken 39:5. Tomten ligger i direkt närhet till K-Fastigheters tidigare projekt i Viken, där bolaget …

K-Fastigheter gör mindre affär i Skåne

K-Fastigheter förvärvar en byggrätt i centrala Kävlinge. Säljare är Er-Ho Fastigheter.Det rör sig om en fastighet med möjlighet att bygga cirka …