K-fastigheter

Senaste nyheterna om K-fastigheter.


K-fastigheter avbryter – prioritet att sälja

Under tisdagen meddelade K-fastigheter att man avbryter det pågående bookbuildingförfarandet som avser den riktade nyemisson av konvertibla skuldebrev om 300 miljoner kronor.

K-Fastigheter hoppas göra klipp vid försäljning

K-Fastigheter sonderar möjligheterna att avyttra ett fastighetsbestånd i Danmark omfattande fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter. Bolaget har anlitat Colliers för uppdraget.

Jacob Karlsson ser massa ljusglimtar

Hävdar att bolaget har bättre förutsättningar än många av konkurrenterna.

K-Fastigheter köper byggrätt i Kävlinge

K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt i Kävlinge tillsammans med Selihof.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Titania har tecknat avsiktsförklaring om att ingå samarbetsavtal med K-Fastigheter avseende utveckling av ett projekt innehållande byggrätter för hyreslägenheter i Vallentuna centrum.

K-Fastigheter förvärvar ytterligare en byggrätt i Göteborg

Köper byggrätt som omfattar cirka 124 hyresrätter från ett bolag inom Sernekekoncernen. Transaktionen sker genom aktieförvärv av bolaget som äger fastigheten och baseras på ett underliggande värde om 30 miljoner kronor.

Erik Selin i privat affär med K-Fastigheter

K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Göteborg. Förvärvet sker från ES Fastigheter och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Sävenäs 131:14.

Brinova säljer byggrätt i Lund till K-Fast

Brinova har sålt en byggrätt med lagakraftvunnen detaljplan i Lund om cirka 6.000 kvm bostadsarea. Köpare är K-Fastigheter som gör sitt första köp i lärdomsstaden.

Nya tjänster på K-Fastigheter

Leif Astikainen har utsett till COO/Operativ chef och Henrik Gustafsson blir ny inköpschef för hela koncernen.

K-Fastigheter ökar beståndet men tappar värde

Genom fortsatt stora investeringar i nyproduktion växer K-Fastigheters förvaltningsbestånd. Samtidigt ökar avkastningskraven och ger negativ utveckling på befintligt bestånd.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna. Förvärvet sker från Dagmar Fastigheter. Affären gäller fastigheten Förvaltaren 2 i centrala Eskilstuna.

Utses till vd i K-Prefab

K-Fastigheter utnämner Stefan Paulsson till ny ordinarie vd dotterbolaget i K-Prefab. Han har varit tillförordnad vd sedan den 11 april …

Stefan Paulsson ny vd för K-Prefab

Stefan Paulsson har utsetts till vd för K-Prefab, som är ett dotterbolag till K-Fastigheter. Sedan den 11 april 2022 har han varit tillförordnad vd.

K-Fast i affär med Balder

Transaktion på nästan 200 miljoner kronor.