MKB förhandlar om försäljning av fastigheter

MKB är på väg att sälja tre bostadsfastigheter vid Hermodsdal i Malmö. Bolaget har begärt förhandsbesked av kommunen för en …

Siab får order från Vägverket

Siab har fått en order värd 55 miljoner kronor från Vägverket. Ordern gäller beläggnings- och förstärkningsarbeten på vägar i Jämtland …