Wihlborgs och Kungsleden gör fastighetsaffär

Wihlborgs köper två fastigheter i Helsingborg av Kungsleden för 218 Mkr och säljer samtidigt fyra fastigheter i Jönköping och Enköping …

Har Örnsköldsvik eller Köping Årets Stadskärna?

Den 4 april kommer Föreningen Förnya Stadskärnan och Stadskärneakademien att för sjunde året i rad dela ut utmärkelsen Årets Stadskärna. …

Castellum köper för 188 Mkr och säljer för 166 Mkr

Castellum har förvärvat sex fastigheter i Göteborg och västra Småland för totalt 188 Mkr. Dotterbolaget Eklandia har för 126 Mkr …

Tornet säljer fastigheter för 560 Mkr

Tornet säljer via sitt dotterbolag Malmstaden 33 fastigheter i Jönköping, Skövde och Trollhättan. Försäljningen innebär att Tornet lämnar både Jönköping …

Castellum gör affärer för 300 miljoner

Castellum har genom sina dotterbolag köpt fastigheter för 239 Mkr, beslutat om nybyggnation för 67 Mkr samt sålt bostadsfastigheter för …

Vasakronan installerar bredband i Jönköping

I samarbete med Jönköping Energi installerar Vasakronan bredband i en av bolagets fastigheter i Jönköping. Wetternet är namnet på det …

Nytt bolag, Munksjöstaden, bildat i Jönköping

Det lokala företaget Brandtornet bildar tillsammans med Skanska ett nytt utvecklingsbolag med inriktning på bostadsproduktion i Jönköping, Munksjöstaden AB. Med …

Castellum gör goda reavinster och köper mer

Castellum har avyttrat nio fastigheter för 143 Mkr, vilket resulterat i reavinster på ca 38 Mkr. Då några av försäljningar …

Mer högskolebyggnad i Jönköping

Högskolefastigheter i Jönköping AB har gett NCC uppdraget att bygga nästa etapp av högskolan i Jönköping. Arbetena kommer troligen igång …

Kontinuerligt affärsflöde för Tornet

Tornet fortsätter att ”rensa ut” oprioriterade fastigheter ur sitt bestånd och samtidigt tillföra fastigheter på de orter bolaget valt ut …

Vasakronan köper i Jönköping av NCC för 167,5 Mkr

Vasakronan förvärvar fastigheterna Öriket 1 och Rälsen 1 i Jönköping av NCC för 167,5 Mkr. Den förstnämnda innehåller ca 15000 …

Kungsleden köper två fastigheter i Jönköping

Av NCC Fastigheter har Kungsleden förvärvat två fastigheter i Jönköping för totalt 71 Mkr. Tillsammans inrymmer de ca 19000 kvm …

Ännu en ”jättefastighetsägarförening” bildas

Omstruktureringen av Sveriges Fastighetsägare går vidare. Nyligen slogs föreningarna i Göteborg, Uddevalla, Borås och Jönköping ihop till Sveriges Fastighetsägare Göteborg …

Hyrorna i Jönköping klara

Sänkta hyror med i snitt 10 kronor per kvm blev resultatet i hyresförhandlingarna mellan Vätterhem och Hyresgästföreningen. Men sänkningen fördelas …