Senaste nyheterna om Johan Wästlund


Balder och GE överväger galleria vid Medborgarplatsen

I april 2008 berättade nyhetsbrevet att Balder och GE Capital Real Estate hade planer på att bygga ut den gemensamt ägda kontorsfastigheten Göta ark vid Medborgarplatsen i Stockholm. Då talades det om 6.000 kvadratmeter, varav nästan uteslutande bostäder. I det nya förslaget som nu presenteras handlar det och en tillbyggnad om 10.500 kvadratmeter vilket skulle ge fastigheten totalt drygt 29.000 kvadratmeter varav 11.000 kvadratmeter butikslokaler, eventuellt i form av en galleria.

Ny VD för GE Capital Real Estate i Norden

Nuvarande VD för GE Capital Real Estate i Norden, Lennarts Sten, ska koncentrera sitt arbete till det övergripande ansvaret för …

Ommöbleringar i GE

Lennart Sten, VD för GE Real Estate Nordic, har utsetts till chef för GE Real Estate i norra Europa och …