Försäljningar håller uppe JM:s resultat

JM:s resultat efter finansiella poster uppgår till 329 mkr (324) för första kvartalet 2003. Det som håller uppe resultatet är …

JM måste bevisa att det kan leverera igen

JM:s aktie har det senaste halvåret sjunkit mycket kraftigt, en effekt som till stor del beror på de överraskande dåliga …

Ny affärsenhetschef för JM Bostad

Zdravko Markovski, 38, har utsetts till ny affärsenhetschef för JM Bostad. Han är civilingenjör och har varit anställd inom JM-koncernen …

Skoglund efterträder Stålberg i JM

Johan Skoglund efterträder Carl Eric Stålberg som VD i JM AB. Johan Skoglund tillträder den 1 november 2002. Carl Eric …