Senaste nyheterna om Johan Danielsson


Så vill regeringen skynda på byggprocessen

Regeringen har nu överlämnat propositionen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att certifierade byggprojekteringsföretag införs som en ny aktör i lov- och byggprocessen i syfte att underlätta repeterbara processer i bostadsbyggandet.

”Bästa förslaget på många år”

Läs kommentarer på den nya utredningen.

Minister Johan Danielsson, du är helt okänd!

Ojoj vad få som kände igen den nya ministern.