Kungsleden köper ytterligare fastighet från SKF

Kungsleden förvärvade 1999 SKF:s huvudkontor i Göteborg. Nu förvärvar bolaget ytterligare en fastighet från SKF, belägen i anslutning till den …

Kungsleden säljer

Kungsleden har sålt två bankfastigheter i Karlshamn för 20 Mkr. I Botkyrka söder om Stockholm har tre industrifastigheter sålts för …

Kungsleden säljer fastigheter för 119 Mkr

Kungsleden har sålt ett bestånd med främst bostadsfastigheter i Eskilstuna och Strängnäs till ett lokalt bolag för 68 Mkr. Dessutom …

Kungsleden köper Ericssonfastigheter för 865 Mkr

Den utdragna försäljningsprocessen av Ericssons fastighetsbestånd har än så länge resulterat i två affärer. För ett par månader sedan förvärvade …

Kungsleden har sålt för 112,5 Mkr

Under oktober och november har Kungsleden avyttrat 32 fastigheter för totalt 112,5 Mkr. Försäljningarna har gett reavinster på totalt ca …

Kungsleden köper SKF:s huvudkontor

Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg för 153 Mkr. Samtidigt har SKF träffat ett 10-årigt hyresavtal för den 18000 …

Kungsleden lämnar Gotland

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt samtliga sina fastigheter på Gotland för 18,8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Othem, Stånga, Hemse och …

Låg kurs i Kungsleden kan påverka utdelningen

Den låga kursen för Kungsleden kan tvinga bolaget att se över sin utdelningspolicy, samtidigt framhåller VD Jens Engwall att det …

Kungsleden till börsen i april

Nu börjar planerna för Kungsledens notering ta form. Enligt dess VD, Jens Engwall, är en ansökan om notering på O-listan …

Kungsleden höjer prognos till 150 Mkr

Reavinster från fastighetsförsäljningar samt ett förbättrat finansnetto gör att Kungsleden höjer sin prognos för helårsresultatet från 99 Mkr upp till …

Kungsleden satsar på hög och stabil avkastning

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal med Nordbankens fastighetsbolag Stämjärnet om förvärv av tre fastigheter om 18 500 kvm för totalt …

Statsråd deltar vid Fastighetsvärldens seminarium

Biträdande Finansminister Lars Engqvist är en av talarna vid Fastighetsvärldens seminarium den 2 december. Seminariet är förlagt till Grand Hotel, …

Kungsleden redo för miljardaffärer och notering

Kungsleden siktar på att göra stora fastighetsförvärv de närmaste åren. Målet är att komma upp i en volym på 5-7 …

Programmet klart för Fastighetsdagen

Nu är programmet klart för årets upplaga av Fastighetsdagen, årets stora forum kring fastighetsmarknaden. Bland de medverkande kan nämnas chefekonomen …