Järfälla

Senaste nyheterna om Järfälla.


Vasakronan sålde för 221 miljoner kronor

I tre olika affärer har Vasakronan sålt fastigheter för 221 miljoner kronor vilket med 52 miljoner översteg det senast bedömda …

Celeritas förvärvar 37000 kvm av Blackstone

Celeritas Fastigheter AB har förvärvat 37000 kvm av The Blackstone Group. Samtliga byggnader är uppförda under 1980-talet av Skanska. Tillsammans …

Kungsleden köper äldreboende av JM

Kungsleden har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat fastigheten Jakobsberg 34:6 i Järfälla. Anskaffningskostnaden för Kungsleden uppgår …

LjungbergGruppens ger prognos om 130 Mkr för 2002

För första halvåret uppgick LjungbergGruppens resultat efter finansiella poster till 72,1 Mkr (55,5). Inget resultat från fastighetsförsäljningar ingår i resultatet …

Nordisk Renting köper fastighet av AP Fastigheter

Nordisk Renting AB har träffat ännu ett långfristigt hyresavtal med Nordens ledande grossist- och handelskoncern inom VVS- och VA-produkter, Dahl …

Solna har byggt mest

”Solna är den kommun i länet som relativt sett byggt flest bostäder under de senaste fem åren. Det framgår av …

Wihlborgs säljer för 200 mkr

Wihlborgs har sålt fyra fastigheter för totalt 200 mkr. Den sammanlagda vinsten, som kommer att ingå i resultatet för första …

Blåbetong sänker affär?

Den avbrutna affären mellan Järfällabygdens Hus och CLS Holding kan komma att visa sig besvärlig för Järfälla kommun. De saluförda …

Tidig vinsthemtagning av Castellum

Castellum har redan tidigt på året hämtat hem de reavinster som företaget har som mål att kunna ta fram varje …

CLS förvärv i Järfälla ”fryser inne”

CLS Holdings förvärv av bostadsfastigheter i Järfälla kommun för 615 Mkr blir inte av. Beskedet om CLS förvärvsplaner väckte kritik …

Mörtstedt vill köpa mer

Efter CLS köp av bostäder i Järfälla signalerar Sten Mörtstedt nu att det kommer att bli aktuellt med fler stora …

CLS tilltänkta köpare i Järfälla

I förra veckan blev det bekant att Järfällabygdens Hus vill sälja 1460 bostadslägenheter och 80 kommersiella lokaler i områdena Söderhöjden …

Skanska gör jättevinst vid fastighetsförsäljning

Skanska säljer nybyggda köpcentra i Sverige med en försäljningsvinst på 460 miljoner kronor. Det är åtta fastigheter i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna som Skanska sålt för totalt 1.194 miljoner kronor. Köpare är den engelska fastighetsaktören Resolution.

Järfälla vill sälja hälften av sitt bostadsbestånd

Den borgerliga majoriteten i Järfälla kommun håller på att driva igenom nya ägardirektiv för kommunens bostadsbolag Järfällabygdens Hus AB. Bolaget …