Nästan dubblat resultat för Ljungberggruppen

Ljungberggruppen nästan dubblar sitt halvårsresultat exklusive reavinster. Från förra årets 10,9 mkr ökar resultatet efter finansnetto till 19 mkr. Resultatet …

Klart för utbyggnad av Barkarby-området

Järfällas kommunfullmäktige har nu gett klartecken för en fortsatt utbyggnad av handels- och arbetsområdet vid Barkarbys flygfält nordväst om Stockholm. …

Ljungberggruppen ökade resultatet kraftigt

Ljungbergruppen kan visa upp ett resultat på 25,8 mkr (14,1 mkr) exklusiver fastighetsförsäljningar, d.v.s. nära en fördubbling mot föregående år. …

Fler kommuner ska sälja

I Stockholmsområdet är det fler kommuner än Nacka och Danderyd som vill sälja fastigheter. I Vaxholm fattades beslut om försäljning …

Järfälla bygger mest för närvarande

Det låga bostadsbyggandet nämns nu alltmer som ett stort problem. Det finns dock en ljusning runt hörnet. För närvarande är …