Dansk Renting och Saab i stor affär

Saab säljer Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81 till Danske Renting AB för en köpeskilling om 665 miljoner kronor. Ett åttaårigt …

Fastpartner hyr ut 8 500 kvm till JC Decaux

FastPartner har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med design- och mediaföretaget JC Decaux Sverige. Bolaget flyttar från årsskiftet in i fastigheten …

NREP köper för 240 miljoner i Järfälla

För 240 miljoner kronor säljer Atrium-LjungbergGruppen fastigheten Veddesta 2:80 i Järfälla till Nordic Real Estate Partners (NREP). Fastigheten omfattar 33 000 kvadratmeter kommersiell yta med inriktning mot lager och lätt industri. Affären sker genom bolagsförvärv där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 240 miljoner kronor.

Sagax köper för 120 miljoner

Sagax förvärvar bilhandelsfastigheterna Veddesta 1:13, Järfälla kommun, och Murmästare-Ämbetet 3, Stockholms kommun, för 120 miljoner kronor. Byggnaderna omfattar 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Brinova säljer till Dagon

Brinova säljer tillsammans med extern part sitt innehav (50 procent) i fem fastigheter i Stockholm, Järfälla och Sollentuna, Fastigheternas uthyrbara yta uppgår till 19400 kvadratmeter.

STN säljer hela sitt bestånd för 230 miljoner

STN Förvaltning AB, som ägs av familjen Norin, har avyttrat samtliga fastigheter. Totalt fastighetsvärde var cirka 230 miljoner kronor. – Intresset från såväl svenska som utländska investerare är stort för den här typen av välskötta industriportföljer säger Patrik Kallenvret (bilden) vice VD hos säljrådgivaren CBRE.

Niam köper industrifastigheter

Niam Fond III har tillsammans med Crown Asset Management via bolaget Niam Industrifastighets AB förvärvat fem fastigheter i Nacka, Järfälla och Upplands Väsby för 125 miljoner kronor.

Stena Metall köper från Sagax

Sagax säljer fastigheten Veddesta 2:32 i Järfälla kommun till Stena Metall för 53 miljoner kronor, vilket överstiger det bokförda värdet …

Aberdeen köper butiksfastighet i Barkarby

Aberdeen Property Investors har för Aberdeen Property Fund Pan-Nordics räkning förvärvat en nyproducerad butiksfastighet i Barkarby handelsområde norr om Stockholm. Fastigheten Säby 3:24 i Järfälla uppfördes förra året och har en uthyrningsbar area om cirka 6 600 kvadratmeter.

Klövern köper av Fabege för fyra miljarder

En jätteaffär är på väg att genomföras av Fabege och Klövern. Fabege säljer 46 fastigheter till Klövern för 4040 miljoner kronor. Fabege gör en reavinst om 450 miljoner på affären. – Förvärvet i Kista stärker vår profil som en av de ledande leverantörerna av lokaler inom Business/Science Park-området, kommenterar Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) affären.

Vasakronan sålde för 221 miljoner kronor

I tre olika affärer har Vasakronan sålt fastigheter för 221 miljoner kronor vilket med 52 miljoner översteg det senast bedömda …

Celeritas förvärvar 37000 kvm av Blackstone

Celeritas Fastigheter AB har förvärvat 37000 kvm av The Blackstone Group. Samtliga byggnader är uppförda under 1980-talet av Skanska. Tillsammans …

Kungsleden köper äldreboende av JM

Kungsleden har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat fastigheten Jakobsberg 34:6 i Järfälla. Anskaffningskostnaden för Kungsleden uppgår …

LjungbergGruppens ger prognos om 130 Mkr för 2002

För första halvåret uppgick LjungbergGruppens resultat efter finansiella poster till 72,1 Mkr (55,5). Inget resultat från fastighetsförsäljningar ingår i resultatet …