Höjvall in i Mandamus styrelse

Igår höll Mandamus sin framflyttade ordinarie bolagsstämma. Då ägarstriden redan tidigare lösts upp så var utfallet i ärenden som ansvarsfrihet …