Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar