Fredrik Lundberg ökar i Skanska

För två veckor sedan köpte Fredrik Lundberg 100.000 B-aktier i Skanska för cirka 12,7 miljoner kronor. Det skriver Affärsvärlden och …

12 Dyraste Styrelserna

Flera bolag har höjt ersättningen till styrelsen rejält. Det visar Fastighetsvärldens granskning.

Fler av Skanskas A-aktier konverteras

AB Industrivärden har hos Skanska begärt konvertering av 2302756 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Industrivärdens röstandel i Skanska …

Tom Hedelius in i Lundbergs styrelse

Aktieägare representerande över 90 procent av röstetalet i Lundbergs har meddelat bolaget att man avser föreslå 2004 års ordinarie bolagsstämma …

Lundbergs ökar vinsten

Investmentbolaget Lundbergs resultat för det första kvartalet efter full skatt uppgick till 409 mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) …

Lundbergs fastighetsrörelse ökade 27 procent

Resultatet efter full skatt uppgick till 597 Mkr (1 986), vilket mot-svarar 9:62 kronor (31:48) per aktie. I resultatet för …

Lundbergs ökar i Industrivärden

Även om det är bygg- och fastigheter som utgjort grunden till Lundbergs företagsbygge så är aktieplaceringar sedan länge också en …

Ingen styckning förestår hävdar Löf

I måndagens DI spekuleras i en styckning av Skanska där entreprenadverksamheten i Amerika säljs av eller börsnoteras, fastigheterna börsnoteras och …

Ny ägarbild gynnar Skanska

Custos sorti ur Skanska kan gynna byggföretaget, skriver Svd i en kommentar till Custos försäljning av Skanska-aktier till Industrivärden och …

Skanska vill köpa fler byggföretag

Skanskas ledning vill fortsätta renodlingen av verksamheten och vill bland annat använda pengarna från denna renodling till att köpa byggbolag. …

Näckebro tar greppet om Drott

Genom att köpa aktier på termin lyckas Näckebro lägga beslag på 44,6 procent av kapitalet och 10,7 procent av kapitalet …

Custos och Industrivärden svänger om Drott

Nu ändrar sig Custos och Industrivärden vad gäller villkoren för utdelningen av Drott. Liksom tidigare vill man ha skilda aktieslag, …

Styrelsens förslag till utdelning av Drott

Skanskas styrelse har nu publicerat sitt förslag om utdelning av aktierna i Drott. Styrelsen har inte tagit intryck av det …

Nytt förslag föreslår att Drott belånas

Nu kommer Custos och Industrivärden med ett motförslag till Skanska-styrelsens villkor för utdelningen av Drott. Istället för att dela ut …