Senaste nyheterna om Ibox


Två till ny infrastruktursatsning

iBoxen, som tidigare i år lanserade den nya öppna nationella infrastruktursatsningen, är på god väg att placera ut sina första 150 boxar runt om i landet. Nu förstärker iBoxen teamet med två nya nyckelmedarbetare i syfte att kunna öka expansionstakten ytterligare.

Nya infrastrukturbolaget tecknar avtal med SBC

Den nya nationella infrastrukturen av leveransboxar – iBoxen – inleder ett samarbete med fastighetsförvaltningen SBC.

Fastighetskapital bygger ny infrastruktur

Första installationen genomförd. Mycket välkända investerare finns bakom.