Senaste nyheterna om Hypo Real Estate


Deutche Pfandbrief förbereder ny offensiv

Igår höll Deutsche Pfandbriefbank (Pbb), som utgör den friska delen av tyska Hypo Real Estate Group, en cocktail i Stockholms city. Det var en officiell ”kickoff” för företagets framtida verksamhet i Sverige. Pbb har en frisk lånestock om cirka 28 miljarder på den svenska marknaden och siktet är inställt på att försiktigt öka volymen under god lönsamhet.

Hypo vill skapa ”bad bank” för 2100 miljarder

Den tyska och numera statsägda fastighetsbanken Hypo Real Estate ansöker om att få föra över tillgångar om totalt 210 miljarder euro till en "bad bank". Det ska möjliggöra en ökad fokus på kärnverksamheten och minska förlustrisken.

Hypo Real Estate kan förstatligas

En av de allra största internationella ”fastighetsbankerna”, tyska Hypo Real Estate, är hårt pressat och för att rädda banken röstade …

Sagax säkert med Hypo Real Estate

Sagax resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 159,8 miljoner (390,2). Hyresintäkterna för perioden ökade till 363,1 …

Hypo Real Estate räddat från konkurs

Hela söndagen satt representanter för den tyska regeringen i krissamtal med Hypo Real Estate och andra finansiella aktörer för att finna en lösning på bankgruppens svåra läge. Det var först under natten mot måndag som en uppgörelse fanns på plats som ger Hypo Real Estate tillgång till en kreditfacilitet om 50 miljarder euro.

Bankerna vill ha högre yielder

Bankerna kräver idag tuffa finansieringsvillkor. De vill sällan gå med på mer än 60 procents belåningsgrad och kräver en räntetäckningsgrad på åtminstone 150 procent. Orsaken är bland annat att bankerna misstror de direktavkastningkrav som finns på marknaden idag. Det framkom vid ett föredrag som Anders Tägt, senior director vid Hypo Real Estate Group, höll vid förra veckans stora seminarium Köpcentrum och Butiker, arrangerat av Fastighetsvärlden.

Niam köper för fyra miljarder av Acta

Niam Fond III köper merparten av Actas kommersiella fastighetsbestånd i Sverige. Affären omfattar fastigheter för nära 4 miljarder kronor. Flera av dessa är profilfastigheter. Bland annat ingår DN-skrapan (bilden) och Electrolux huvudkontor. Vakansgraden är låg i beståndet idag, under fem procent och det finns flera stora hyresgäster som sitter på långa kontrakt.

Nokia säljer fastighet till L&R

Nu utökar London & Regional sin nordiska fastighetsverksamhet. Bolaget köper via sitt finska dotterbolag en kontorsfastighet i Esbo av Nokia. …

Genesta i konsortium som köper i Finland

Genesta Property Nordic har I consortium med Merrill Lynch Global Principal Investments och O’Connor Capital Partners förvärvat en fastighetsportfölj med …

Sagax skaffar ny finansiering

Sagax har tagit upp en kreditfacilitet om 563 miljoner kronor från Hypo Real Estate Scandinavia. Av detta kommer 489 miljoner …

AxFast säljer 32 fastigheter till JER Partners

”Nu är det klart att JER Partners förvärvar 32 fastigheter innehållande 110000 kvadratmeter affärslokaler från AxFast för 585 miljoner kronor. …

Ilmarinen och ”Doughty” i finsk jätteaffär

Doughty Hanson & Co Real Estate Fund förvärvar ett bestånd med handelsfastigheter för 350 miljoner Euro av det finska försäkringsbolaget …

Hypo Real Estate finansierar Doughtys förvärv

Hypo Real Estate Bank finansierar Doughty Hansons förvärv av Tumba Centrum. 33 miljoner Euro lånar banken ut i sin första …

Nu sjösätts den nya tyska fastighetsbanken

I våras meddelade tyska HypoVereinsbank (HBV) att man avsåg att knoppa av den fastighetsrelaterade verksamheten, och den 6 oktober kommer …