Senaste nyheterna om Huseriet


Huseriet förvärvar Arlövs Sockerbruk

Huseriet AB och Nordic Sugar AB har ingått avtal där Huseriet förvärvar Arlöv 22:191 i Burlövs kommun. Området utgörs av Arlövs sockerbruk med intilliggande mark. Totalt rör det sig om 50 000 kvm befintlig uthyrningsbar area tillsammans med byggrätter för ca 650 bostäder.

Rikshem miljardsatsar via affär med Huseriet

En bedömd investeringsvolym om cirka 2 miljarder kronor.