Sweco delas i två bolag den 21 september

Swecos styrelse har beslutat att dela upp bolaget i två delar, dels fastighetsbolaget Humlegården, dels arkitekt- och konsultbolaget Sweco. De …

Humlegården köper fastighet på Birger Jarlsgatan

Swecos fastighetsrörelse, under namnändring till Humlegården Fastigheter, köper fastigheten Birger Jarlsgatan 25 för 156,5 mkr. Fastigheten ägs idag av SalusAnsvar …

Humlegården kan köpa för en miljard

Fastighetsbolaget Humlegården, som kommer att delas ut till Swecos aktieägare i september, vill växa inom sitt prioriterade område, dvs runt …

Sweco fortsätter att hyra ut i city

Swecos fastighetsrörelse (som till hösten knoppas av som Humlegården Fastigheter) fortsätter att landa nya kontrakt i centrala Stockholm. Det senaste …

Swecos fastigheter blir Humlegården Fastigheter

Senaste i september kommer Sweco att dela upp koncernen i ett arktitekt- och konsultbolag och ett renodlat fastighetsbolag. Fastighetsdelen kommer …