Etikett: Hufvudstaden

Senaste nyheterna om Etikett: Hufvudstaden.


Många fastighetsbolag har diskutabel soliditet

Många fastighetsbolag ligger tämligen långt ifrån en optimal soliditetsnivå för bolaget med hänsyn till risknivå, förlustavdrag och andra relevanta parametrar. …

Hufvudstaden förlorade mot skattemyndigheten

Hufvudstaden tvingas att betala 80,8 Mkr i skatt på räntefria lån som bolaget givit till sina utländska dotterbolag. Dessa lån …

Billing blir ny VD i Hufvudstaden

Ny VD i Hufvudstaden blir Tomas Billing. Han är idag direktör på Custos med särskilt ansvar för fastighetsfrågor. Han är …

Sheraton i Göteborg säljs

Hufvudstaden har tecknat ett principavtal med First Hotels om att sälja Sheraton Hotell i Göteborg. Hotellet byggdes på 80-talet och …

Hufvudstaden International satsar främst på Paris

Hufvudstadens internationella fastighetsbolag, Hufvudstaden International, delas ut till aktieägarna och noteras på börsen i augusti. Bolaget kommer i framtiden att …

Oförändrat toppskikt i branschens kundundersökning

Toppskiktet från 1995 års kundundersökning i fastighetsbranchen, Sveriges Kundbarometer, består. Även i 1996 års undersökning får Hufvudstaden det högsta betyget, …

Mörtstedt tillbaka bland de stora i London

Sten Mörtstedt har flera gånger mer eller mindre tvingats lämna den svenska fastighetsmarknaden. Nu har han emellertid kommit tillbaka med …

Stopner hoppar av VD-jobbet i Hufvudstaden

Den tilltänkte nye VD för Hufvudstaden efter Olov Agri, Ivo Stopner, har valt att hoppa av jobbet. Avhoppet sker av …

Drömläge för fusion Hufuvdstaden-Fabege

Custos har i höst ett drömläge att slå ihop de båda fastighetsbolagen Hufuvdstaden och Fabege, skriver Staffan Salén i en …

Lösningen är tillfällig för Hufvudstaden

Den nyligen aviserade klyvningen av Hufvudstaden gör bolaget mer lättsålt. Men som bolag betraktat blir det svagare. Börsen har knappt …

Nya styrelser i Hufvudstadenbolag

Uppdelningen av Hufvudstaden föranleder också förändringar i styrelsernas sammansättning. Aktieägare med mer än 77 procent av rösterna kommer vid bolagsstämman …

NK test för fastighetsmarknaden

NCC:s utförsäljning av NK Cityfastigheter blir troligen inget snabbt klipp. Men det kan bli en intressant långsiktig placering, menar Finanstidningens …

Ytterligare renodlingar att vänta i Hufvudstaden

Utdelningen av aktierna i Hufvudstaden International lär bara var första steget i renodlingen av Hufvudstaden, spår Börsveckan. För att underlätta …

Hufvudstaden löser bara halva problemet

Utdelningen av Hufvudstaden international är inte tillräcklig för att få ned Hufvudstadens allt för höga soliditet, menar VA. Bolaget bör …