Hufvudstaden

Senaste nyheterna om Hufvudstaden.


Nya styrelser i Hufvudstadenbolag

Uppdelningen av Hufvudstaden föranleder också förändringar i styrelsernas sammansättning. Aktieägare med mer än 77 procent av rösterna kommer vid bolagsstämman …

Lösningen är tillfällig för Hufvudstaden

Den nyligen aviserade klyvningen av Hufvudstaden gör bolaget mer lättsålt. Men som bolag betraktat blir det svagare. Börsen har knappt …

NK test för fastighetsmarknaden

NCC:s utförsäljning av NK Cityfastigheter blir troligen inget snabbt klipp. Men det kan bli en intressant långsiktig placering, menar Finanstidningens …

Hufvudstaden löser bara halva problemet

Utdelningen av Hufvudstaden international är inte tillräcklig för att få ned Hufvudstadens allt för höga soliditet, menar VA. Bolaget bör …

Ytterligare renodlingar att vänta i Hufvudstaden

Utdelningen av aktierna i Hufvudstaden International lär bara var första steget i renodlingen av Hufvudstaden, spår Börsveckan. För att underlätta …

Geografisk diversifiering inte intressant

Custos VD Christer Gardell säger som en kommentar till uppdelningen av Hufvudstaden (där Custos är storägare) att inga placerare i …

Alexanderhugg av Hufvudstaden

Styrelsen för Hufvudstaden tar ett rejält grepp för att göra Hufvudstadens värden och struktur tydlig. Förutom redan tidigare signalerade utskiftning …

Samgående klart FFNS-VBB

FFNS har lagt ett bud på teknikkonsultföretaget VBB. Erbjudandet till aktieägarna motsvarar en aktie i FFNS för två aktier i …

Delning i Hufvudstaden?

Ledningsförändringarna i Hufvudstaden gör att det är upplagt för en uppdelning av bolaget, skriver Börsveckan. Den internationella verksamheten skulle exempelvis …