HSB har tappat 60 procent av förvaltningsuppdragen

Det går dåligt för HSB:s externa förvaltningsorganisation. Man har förlorat hela 60 procent av förvaltningsuppdragen inom den kommunala bostadssektorn sedan …

HSB reserverar halv miljard för konkurser

HSB räknar med ytterligare konkurser och rekonstruktioner bland sina bostadsrättsföreningar. Därför har man i bokslutet reserverat en halv miljard för …

HSB planerar ekohus på Kungsholmen

HSB planerar att bygga två ekohus på Kungsholmen, i hörnet Mariedalsvägen/S:t Göransgatan. Det handlar om två sjuvåningshus i trä och …