HSB Malmö säljer Oxie Centrum till Nor-Sve

HSB Malmö säljer hela aktieinnehavet i Oxie Centrum AB till Nor-Sve Fastighets AB. Värdet på fastigheterna i affären ligger på …

HSB Malmö satsar på kraftig resultatförbättring

HSB Malmö räknar med att trefaldiga sin vinst från 30 Mkr 1998 till mer än 100 Mkr före skatt i …

HSB Sverige gjorde förlust

Det är ett kraftigt försämrat resultat som HSB Sverige redovisar för 1998, -47,6 Mkr, jämfört med en vinst på 28,2 …

Byggstart i Navestad

Det stora ”omvandlingsnumret” i Norrköping, förnyelsen av Navestad, ska snart ta fart. Den 1 februari börjar man bygga om den …

Skanska köper in sig i Gamla Filmstaden

Skanska köper 50 procent av Gamla Filmstaden Exploatering AB, som ska exploatera fastigheten Filmstaden 15 i Solna. Säljare är Lundbergs, …

HSB Stockholm kräver lägre markpriser

HSB-chefen i Stockholm kräver att Stockholms Stad behandlar bostadsrättsföreningarna på samma sätt som småhusägarna. Dessa kan nämligen köpa loss sina …

Hyreskrav kittar samman hyresgäster till brf

Det är inte enbart i Stockholm som hyresgäster är intresserade av att köpa loss sina lägenheter i form av bostadsrätter. …

Skanska vill inte vara med i Navestad

Skanska drar sig ur det stora ombyggnadsprojektet i Navestad i Norrköping. Skanska har sedan tidigare stått som en av de …

Wihlborgs i utvecklingsprojekt i Nacka

Tillsammans med HSB och Riksbyggen har Wihlborgs bildat ett utvecklingsbolag som ska utveckla det markområde vid Järlasjön i Nacka som …

Hantverk eller bostäder?

Statens Fastighetsverk vill sälja Hantverksinstitutet på Glasbergsklippan vid Katarina Kyrka på Södermalm i Stockholm. Tilltänkt köpare är HSB som vill …

HSB bantar verksamheten

HSB Sverige och HSB Riksförbund ska banta sin verksamhet. Ca tio tjänster av de fyrtio som finns på huvudkontoret i …

Folkets Hus i Jönköping säljs

Folkets Hus i Jönköping är nu på väg att säljas. Fastigheten ägs idag av HSB men är enligt uppgift på …

Skanska bygger 800 nya lägenheter åt HSB

Skanska Bostäder Stockholm och HSB Stockholm har träffat ett samarbetsavtal avseende nybyggnation av bostäder i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avtalet …

HSB:s VD avgår efter maktstrid

HSB Sveriges VD Christer Malm avgår. Bakgrunden är den maktkamp som pågått mellan honom och ordföranden i HSB Riksförbund, Gunn-Britt …