Lösning klar för del av Filmstaden

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att ge Skanska klartecken för att börja renovera och bygga nya lokaler åt SF Bio …

Bredbandsbolaget och HSB gör storsatsning

Det var Bredbandsbolaget som HSB tecknade ramavtal med, om installation av bredband i sina fastigheter. Det avtalet ska garantera HSB:s …

HSB satsar på bredband

Idag kommer HSB att teckna ett ramavtal om installation av bredband i sina fastigheter. Närmare en halv miljon svenskar kommer …

Flera byggprojekt kampas på Alderholmen i Gävle

Nu finns det flera som vill bygga på Alderholmen i Gävle, ett efterlängtat intresse som kan knyta Gävle närmare till …

HSB tror på bättre framtid

HSB Riksförbund tolkar resultaten från HSBs 42 regionala föreningar som att framtiden ser ljus ut med möjligheter till nysatningar på …

HSB säljer Grannskapsservice

HSB har sålt sitt dotterbolag Grannskapsservice, som driver sjukhem, ålderdomshem, servicehem samt hemtjänst på platser över hela Sverige. Köpare är …

HSB köper rekorddyrt i Malmö

HSB har köpt bostadsfastigheterna Peterstorp 3 och Vargen 6 till en köpeskilling som motsvarar ca 10000 kr per kvm. Det …

Diös köper Svava i Uppsala för 293 Mkr

Diös har träffat avtal om att förvärva kvarteret Svava i centrala Uppsala för 293 Mkr. Säljare är HSB och NCC, …

Sex procent, inte 36 procent vid ”skampålen”

Hyresnämnden i Helsingborg har nu meddelat sin åsikt om vad som är rätt hyra i den s.k. ”skampålen”, fastigheten på …

HSB och Vattenfall i samarbete

HSB Produktion AB och Vattenfall har ingått ett samarbete om ett system för ”intelligenta hus”. Systemet ska ge såväl boende …

HSB Mölndal köper för 113 Mkr

För några månader sedan köpte HSB Göteborg bostadsfastigheter av Fastighetspartner för flera hundra miljoner. Nu köper HSB Mölndal bostadshyresfastigheter av …

HSB ute i blåsväder igen

Den senaste tiden har flera ofördelaktiga uppgifter om HSB framförts i massmedia. Nu stämmer Fagersta Kommun Riksförbundet på 8 Mkr …

Selmer satsar på bostadsutveckling i Stockholm

Selmer, det norska byggföretaget, köpte förra året Åke Larson Byggare och Folke Ericsson Bygg för att få ett starkt fotfäste …

HSB frigör resurser för nyproduktion

HSB:s syfte med försäljningen till Drott är att frigöra resurser för nyproduktion av bostäder. Försäljningen ger HSB en reavinst på …