Konservfabrik blir företagshotell

Företaget Nilssöner AB skall renovera den gamla konservfabriken i Gåsöfjorden. För drygt tio miljoner kronor skall fabriken göras om till …

Hotellbygge i Lund utreds

Byggnadsnämnden i Lund skall nu utreda en planändring som skulle möjliggöra byggandet av ett hotell vid E22:an, intill Dalbyavfarten i …

Dom kan stoppa byggprojekt i Stockholm

Det finns en rad nybyggnadsprojekt kring Ekoparken i Stockholm som nu kanske kommer att stoppas. Det kan bli resultatet av …

Skanska renoverar Warszawa-hotell

Skanska har fått i uppdrag att renovera och modernisera hotell Victoria i Warszawa. Ordern är värd 125 miljoner kronor. Det …

Skanska bebygger lyxläge i Helsingfors

Skanska skall bygga 700 hyreslägenheter i Helsingfors för 800 miljoner kronor. Bostäderna skall sedan tas över av allmännyttiga bolag. Projektet …