Hemsö

Senaste nyheterna om Hemsö.


Kungsleden investerar i ny gymnasieskola

Kungsleden bildar ett joint venture med Peab, inom ramen för det delägda bolaget Hemsö,  med intentionen att uppföra en gymnasieskola …

Kungsleden i stor affär om 15,4 mdr

Kungsleden säljer 50 procent av bolagets publika fastigheter till Tredje AP-fonden och bildar joint venture. Försäljningspriset baseras på ett totalt värde om 15,4 miljarder kronor. Hälften av det värdet gör affären till årets näst största transaktion i Sverige. Direktavkastningen uppgår till 6,3 procent.

Kungsleden köper Hemsö

Kungsleden utnyttjar sin option att förvärva resterande 50 \% av det med Catella ägda bolaget Hemsö Äldreboende AB. Genom förvärvet …

Saltsjöbadens Sjukhus sålt för 124 mkr

Veidekke Bostad & Fastighet AB samt HSB Produktion AB har sålt det gemensamt ägda bolaget Rösunda Produktion Ett (Saltsjöbadens Sjukhus). …

Kungsleden säljer hälften av Hemsö äldreboende AB

Kungsleden säljer 50 procent av aktierna i Hemsö Äldreboende AB till ett Catella Holdingkoncernen närstående bolag. Hemsö Äldreboende har fastigheter …

Kungsleden har minskat risken

I sin delårsrapport komenterar Kungsledens VD Jens Engvall den tuffare marknaden. Han säger där att bolaget agerande under den gångna …

Kungsleden köper äldreboende av JM

Kungsleden har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat fastigheten Jakobsberg 34:6 i Järfälla. Anskaffningskostnaden för Kungsleden uppgår …

Kungsleden expanderar inom äldreboende

Genom att förvärva Bokbacken Fastigheter, med fastigheter för ca 765 mkr utökade Kungsleden sitt ägande av fastigheter för äldreboende till …

Kungsleden går vidare med äldreboende

Kungsleden har genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat 10 fastigheter i Malmö. Fastigheterna används för äldreboende och …