Hemfosa

Senaste nyheterna om Hemfosa.


Allokton fick in 4,8 miljoner

Företrädesemissionen i Allokton AB tecknades, med och utan företrädesrätt, till totalt 55 procent. Det innebär att företaget nu endast tillförs …

Hemfosa passerar 10 miljarder i förvärv

Hemfosa förvärvar logistikfastigheter för 500 miljoner kronor i södra och mellersta Sverige. Vilka som är säljare av fastigheterna eller vilka hus affären avser är dock ännu hemligt. Köpet betyder att Hemfosa nu har förvärvat för över 10 miljarder kronor.

Hemfosa kopplar grepp på Allokton

Hemfosa har förvärvat den fordran på cirka 2 miljoner som Anders Johnson hävdat att han har på Allokton och som bestämt avvisar kravet. Hemfosa har även fått fullmakt att företräda aktier motsvarande 32,5 procent av kapitalet och 42,9 procent av rösterna i Allokton, som man dessutom har option på att förvärva. Jens Engwall, VD Hemfosa, berättar för Fastighetsvärlden att man nu avser att syna beståndet.

Hemfosa köper två kommunhus

Rodamco säljer i Tyresö och Upplands-Väsby. Fastighetsvärlden kan berätta att Hemfosa gjort två förvärv i Stockholmsområdet. Bolaget har förvärvat kommunhuset …

Offensiva Hemfosa gör rent hus på auktionen

Köpte för 1.784 miljoner på tre timmar. Auktionen är årets händelse på den svenska fastighetsmarknaden och även en stor händelse för …

FV:s rapportering direkt från auktionen

Läs den summerande huvudtexten från Landic VII-auktionen här. Kl. 14.10 Fastighetsvärlden summerar till 1.760 miljoner i förvärv för Hemfosa. Övriga …

Axfast säljer till Hemfosa i Jönköping

Hemfosa har förvärvat lager- och logistikfastigheten Älskytten 4 i Jönköping från Axfast för 40 miljoner kronor. Fastigheten ligger i Ljungarums industriområde, söder om centrala Jönköping, och innehåller 6.400 kvadratmeter lokaler.

Hemfosa köper för 350 mkr av Lantmännen

Hemfosa förvärvar 42 fastigheter spridda över 40 orter från Lantmännen Fastigheter för 350 miljoner kronor. Beståndet består av 135.000 kvadratmeter lokaler och det genomsnittliga hyreskontraktet är på nio år.

Söderport och Bromma Blocks

Fastighetsvärlden har under veckan observerat två namnbyten. Det bestånd som ingick i DK Properties går numera under namnet Söderport. Bolaget …

Hemfosa köper för 100 miljoner i två förvärv

Hemfosa Fastigheter har gjort ytterligare två förvärv, ett i Vimmerby och ett i Hässleholm. I den småländska orten har bolaget förvärvat en tryckerifastighet om 10 000 kvadratmeter från Stampenkoncernen. kronor. I Skåne har Hemfosa förvärvat fem byggnader som innehåller totalt 6 000 kvadratmeter som innehåller psykboende.

Hemfosa rekryterar och tar in ytterligare kapital

Nu har Hemfosa fått upp transaktionstakten. För att ha god beredskap för nya affärer har investerarna nu tillfört ytterligare 1,2 miljarder till bolaget.

Hemfosa köper för 450 miljoner i tre affärer

Genom tre affärer har Hemfosa utökat sitt fastighetsbestånd och i två av affärerna ger sig bolaget in i en ny nisch – bostäder. Det största förvärvet avser 900 lägenheter i fem orter i Götaland. Dessutom ger sig Hemfosa in i ytterligare en ny nisch – ”bankverksamhet”.

Hemfosa och Sagax köper DK för 3 miljarder

Sagax och Hemfosa blir gemensamma ägare av DK Properties som sålts för 3 miljarder kronor. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden Idag är det Swedbank som drivit igenom försäljningen efter att skulderna blivit allt för stora. DK Properties äger 33 fastigheter i Stockholmsområdet och i Malmö med en total uthyrningsbar yta om 368.000 kvadratmeter.

2,5 miljarder kvar för snabbväxaren Hemfosa

Hemfosa Fastigheter har det senaste året stått bakom ett flertal av de förvärv som ägt rum på den svenska fastighetsmarknaden. Sedan det första köpet för nio månader sedan har bolaget byggt upp ett bestånd om cirka 5 miljarder kronor. VD Jens Engwall räknar med att Hemfosa har möjlighet att förvärva för ytterligare 2,5 miljarder och han räknar med hinna investera pengarna innan semestern.