Hemfosa och NCC utvecklar 7.800 kvm kontor i Västerås

Uppdraget avser nybyggnation av kontorsfastigheten Sigurd 6. Huset omfattar cirka 7.800 kvadratmeter och kommer till största delen att rymma moderna …

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

Hemfosa köper för 600 mkr i Tammerfors och Uleåborg

Fastigheterna ligger i Tammerfors och Uleåborg. Samhälls­hyresgäster utgör 90 procent av hyresvärdet, såsom Ylesradio, Uleåborgs universitetssjukhus, Tampere University of Applied …

Konkurrensverket ger SBB grönt ljus för köp av Hemfosa

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa, läs mer …

Hemfosa planerar fastighet om 15.000 kvm i centrala Falun

Markanvisningen i Falun gäller kvarteret Rödbro – centralt beläget med närhet till kommunikationer. Nybyggnationen av fastigheten Brorslotten utgör en del …

SBB öppnar för försäljningar som följd av rekordbudet

FV berättar om vad som kan komma att avyttras om SBB lyckas ta kontroll över Hemfosa. I fokus finns bland annat en stor miljardfastighet.

Hyr ut till SOS Alarm – investerar 110 miljoner

Lockar över nya hyresgästen med storinvestering.

Arehult: ”Vi har växt snabbare än vi förväntat oss”

Hemfosa har presenterat siffrorna för årets tre första kvartal: Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. …

Hemfosa köper i Nacka för 156 mkr – från delägare

Hemfosa har förvärvat en vårdfastighet i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 156 mkr. Förvärvet ger Hemfosa möjlighet att stärka …

Hemfosa ökar för 465 miljoner i Helsingforsområdet

Hemfosa har förvärvat fem fastigheter där Esbo stad och Helsingfors stad tillsammans står för 82 procent av hyresvärdet. Fyra fastigheter …

Udda duo i affär om 1,4 mdr

15 fastigheter i Stockholmsområdet ingår i transaktionen.

Hemfosa köper för kvarts miljard i Esbo

Hemfosa har förvärvat en skolfastighet i Esbo, Finland till ett underliggande fastighetsvärde om 23,1 MEUR, motsvarande cirka 245 MSEK. Förvärvet …