Köper och bygger huvudkontor 

Uppför 14.000 kvm i väst. Se visionsbilder.