Ny projektansvarig på Heba

Thomas Olsson lämnar konsultföretaget Hifab där han bland annat arbetat med projektledning för att istället gått till Heba. Där ska …

Heba säljer Södermalmshus för 94 miljoner

Fastigheten som har renoveringsbehov säljs för 37.000 kronor per kvadratmeter.

Bättre för Heba

HEBA redovisar ett förbättrat kvartalsresultat. Hyresintäkterna uppgick till 57,4 (58,8) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 28,6 (27,1) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 16,2 (14,2) Mkr, en …

Heba börjar växa igen

Resultatet före skatt uppgick till 289,7 mkr (201,1) hos Heba för helåret 2011. En stor del av det förbättrade resultatet kommer …

Heba och Akademiska Hus i sammarbete

HEBA och Akademiska Hus har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att tillsammans med Solna kommun upprätta detaljplan för student- och …

”Turbulensen har inte påverkat Heba”

Heba fortsätter föryngra fastighetsbeståndet och värdeökningen på fastigheterna under perioden januari – september uppgick till 5,2 procent. Hyresintäkterna uppgick till …

Heba säljer litet hus i Västberga

Genom en bolagsaffär har Heba sålt en fastighet i kvarteret Antennen i Västberga. Fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 33 miljoner, …

Svagt uppåt för Heba

Det pågående investeringsprogrammet hos Heba lyfter nu successivt hyresintäkterna. De har ökat med nära 15 procent på ett år, från …

Heba och JM i 300-miljonersaffär

I en bytesaffär förvärvar Heba mark med tillhörande byggprojekt i Råcksta i kvarteret Vattenfallet av JM. Samtidigt förvärvar JM en bostadsfastighet i Vällingby med framtida projektmöjligheter.

Heba spår lägre resultat för 2011

Efter ett år med förbättrat resultat bedömer Heba att resultatet för 2011, före skatt och exklusive värdeförändringar, bli något lägre …

Heba avtalar om ny byggrätt

För ett område intill en av Hebas tomträtter i Gubbängen har företaget tecknat markanvisningsavtal med Stockholms kommun. Avtalet avser en …

Säljer bostadsbestånd i Borlänge för 160 mkr

För ett fastighetsvärde om 160 miljoner säljer Heba sitt bostadsbestånd i Borlänge. Det är 19 procent över den externa värderingen …

Försiktig värdeökning hos Heba

Resultatet före skatt ökade till 191,1 miljoner (97,6) för de tre första kvartalen hos Heba. Bolaget som är renodlat på …

Skördetid är nu

Christina Gustafsson är VD för IPD Norden.