Haninge

Senaste nyheterna om Haninge.


Mandamus konsortiesatsning går mycket bra

Mandamus niomånadersresultatet före skatt uppgick till 154 Mkr (180), varav 33 Mkr (62) utgör reavinster. Förvaltningsresultatet förbättrades till 114 Mkr …

Mandamus höjer sin prognos

Mandamus resultat före skatt uppgick till 93 Mkr (91) för första halvåret. Av dessa utgör 33 Mkr (27) vinster från …

Snabbresumé av sommarens händelser

Fortfarande har inte nyhetsflödet för fastighetsbranschen tagit fart. De kommande veckorna kommer delårsrapporterna att börja dugga in och här nedan …

NIAM 2 köper bostadsfastigheter i Haninge

Det blev den av NewSec startade ”fastighetsfonden” NIAM 2 som köpte de resterande bostadsfastigheterna från Haninge Bostäder AB, ett dotterbolag …

Regeringen beredd satsa mer på Studentlägenheter

På tisdagen invigdes 234 nya studentlägenheter i Valla Park i Haninge vid en ceremoni där bostadsminister Lars-Erik Lövdén klippte bandet. …

Stena Fastigheter köper hus i Haninge för 340 Mkr

Stena Fastigheter AB har förvärvat ett fastighetsbestånd i centrala Handen av Venantius dotterbolag Haninge Bostäder AB för 340 Mkr. Förvärvet …

Konsortium köper för 1,4 Mdr i Haninge

Mandamus, Länsförsäkringars livförsäkringsbolag och LRF köper i konsortium ett bostadsfastighetsbestånd i Haninge söder om Stockholm för 1388 Mkr inkl förvärvskostnader …

Flera affärer i Haninge att vänta

Gårdagens affär med bostäder i Haninge är bara en av flera som är att vänta inom en snar framtid. Samtliga …

Mandamus intresserade av fler konsortieaffärer

Mandamus räknar med att affären i Haninge ska lyfta bolagets resultat före skatt med 15 Mkr på årsbasis. För bolaget …

GE Capital tog över Stenvalvet

GE Capial har köpt Stenvalvet. GE tillträdde bolaget redan under förra månaden, men har ännu inte lämnat någon information om …

Haninges nya bostadsbolag ”öppnar eget”

Samtidigt som försäljningsprocessen av Haninge Bostäder pågår så har Haninge kommun haft möjlighet att köpa ut en del fastigheter för …

ICA bygger handelscentrum i Nacka

ICA etablerar ett nytt handelscentrum på dens.k.Skvaltan-tomten, ungefär vid Saltsjöbadsavfarten från Värmdöleden i Nacka kommun. Skanska svarar för utveckling och …

Haninge Bostäder ute på banan för ca 3,5 Mdr

Venatius har nu tagit de första stegen för att sälja huvuddelen av Haninge Bostäders fastighetsbestånd. Venantius har gett Carnegie i …

Ingen hyreshöjning i Haninge

Haninge Bostäder i Haninge söder om Stockholm kommer inte att höja sina hyror nästa år. Anledningen till detta ställningstagande är …