Senaste nyheterna om Gustav Adolfs Torg


Briggen hyr ut vid Gustav Adolfs torg

Konsultbolaget Atkins flyttar i slutet av 2011 in i Briggens fastighet vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Kontorslokalen, som omfattar …

Penser och fastigheter

Förmögenhetsbyggare: Få finansmän har klarat att parera så tuffa smällar som risktagaren Erik Penser. Fastigheter har både stjälpt och hjälpt honom. Hans fokus ligger dock på den egna banken, Sveriges enda privatägda bank.

Peab bygger åt Briggen i Lund och Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kontorsbyggnad vid Ideon i Lund. Beställare är Briggen och kontraktssumman uppgår till …

Öhrlings PWC i Malmö flyttar till nya lokaler

Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö flyttar från Gustav Adolfs Torg till Hjälmarekajen på Universitetsholmen. Bolaget har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med …

Kamelen 14, Malmö

Efter knappt två års innehav har Kungsleden sålt de två Malmöfastigheter som förvärvades vid utförsäljningen av Drotts kommersiella bestånd i …

Kungsleden säljer i syd

Kungsleden rapporterar om tre separata fastighetsförsäljningar, i södra Sverige. Den totala köpeskillingen om 117,5 miljoner kronor överstiger det bokförda värdet …

NCC vill utveckla centralt kvarter i Malmö

NCC Fastigheter har inbjudit fyra välrenommerade arkitektkontor att ta fram underlag till hur kvarteret Gyllenstjärna, beläget mellan Stortorget, Lilla torg …

Tändstickspalatset sålt för 450 Mkr

Inför sammanslagningen med Telenor köpte Telia det s.k. Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. När samgåendet inte blev av …

Fd bankpalats i centrala Stockholm blir dansmuseum

Statens Fastighetsverk har byggt om den gamla banklokalen i kv Vinstocken vid Gustav Adolfs Torg till dansmuseum. Dansmuseet disponerar förutom …

Gotic köper på Gustav Adolfs torg

Gotic har köpt en fastighet på Gustav Adolfs torg i Malmö, ett A-läge för såväl kontor, butiker som bostäder. Fastigheten, …