Senaste nyheterna om Gustaf Hermelin


Klövern justerar upp sin prognos

Klöverns VD Gustaf Hermelin andas stor tillförsikt över årets resultat i samband med att bolaget lämnar sin niomånadersrapport.-Årets tredje kvartal …

Klövern siktar på snabb sänkning av vakanser

När Klövern köper Fabeges fastigheter i Kista och Täby övertar man ett bestånd med omkring 20 procent i vakanser. Företaget har som mål att halvera den vakansen på tre år.

Klövern köper av Fabege för fyra miljarder

En jätteaffär är på väg att genomföras av Fabege och Klövern. Fabege säljer 46 fastigheter till Klövern för 4040 miljoner kronor. Fabege gör en reavinst om 450 miljoner på affären. – Förvärvet i Kista stärker vår profil som en av de ledande leverantörerna av lokaler inom Business/Science Park-området, kommenterar Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) affären.

Nyuthyrningar lyfter Klöverns resultat

Klövern visar ett kraftigt förbättrat resultat efter finansiella kostnader, 182,6 miljoner jämfört med 41,8 miljoner motsvarande period förra året. Men …

Skattechock för Klövern

Klövern har återkallat sin tidigare begärda prövning avseende yrkade underskottsavdrag om fem miljarder kronor vid 2003 års taxering. Företaget gör det i ett försök att blidka Skatteverket som anser att Klövern inte lämnat fullständiga uppgifter i sin begäran om omprövning. Skattenämnden förväntas senast den 5 maj skriva av omprövningsärendet. Men samtidigt kan det komma att medföra att Klövern påförs ett skattetillägg om hela 500 miljoner kronor. Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) känner sig som David i kamp med Goliat.

Klövern köper med hög risk i Uppsala

Klövern förvärvar Pharmacias tidigare huvudkontor och anläggning i Uppsala för 225 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsgrad på cirka 50 procent. Största hyresgäst är säljaren Pfizer som står för ”merparten” av hyresintäkterna i dag och som har ett kontrakt på tre år. Fastigheten, som tillträds 1 maj 2006, har en initial direktavkastning på cirka fem procent.

Ny styrelse klar för Diös

Diös redovisar ett resultat på 20 miljoner kronor för tredje kvartalet. Fastighetskostnaderna uppgick till 15 miljoner och driftöverskottet till 29 miljoner.

Klöverns VD hoppas på trendbrott

I samband med Klöverns niomånadersrapport uttalar bolagets VD Gustaf Hermelin en förhoppning om ett trendbrott vad gäller uthyrningsläget. Bolaget har …

Klövern köper i Karlstad och Västerås

Klövern förvärvar två fastigheter belägna i Karlstad respektive Västerås. Båda fastigheterna är belägna nära respektive stads resecentrum. Fastigheten Barkassen i …

Klövern höjer utdelningen med 50 procent

Klöverns resultat efter skatt uppgick till 193 miljoner kronor (87). Resultat per aktie ökade till 2,08 kr (1,65) och styrelsen …

Klövern fördubblar i Kalmar

Klövern förvärvar ett fastighetsbestånd, inkluderande fem kommersiella fastigheter, i Kalmar. Priset uppgår till 60 miljoner kronor och säljare är det …

Klövern köper av ICA

Efter försäljningen av en handfull bostadsfastigheter i Västerås ökar nu Klövern på beståndet av kommersiella fastigheter på orten. Klövern förvärvar …

Västeråsbostäder säljs snabbt av Klövern.

Klövern säljer sju bostadsfastigheter i Västerås för 96 Mkr. Försäljningen, som inte ger upphov till någon resultateffekt, skapar utrymme för …

Klöverns första hela år som fastighetsbolag

Klövern kan redovisa ett resultat efter skatt om 87 mkr för 2003, det första hela verksamhetsår med fastighetsrörelse. Det motsvarar …