Fastighetsbolag investerar i coworkingbolag

Åtta enheter i dagsläget. Följer i Castellums och Wallenstams fotspår.

Sålt på auktion efter att toppbelånat bolag kapsejsat

Långsiktigt bolag tar över den välkända fastigheten som förfallit efter att ombyggnadsprojekt misslyckats.

Gullringsbo ökar ägandet i Novi

Gullringsbo Egendomar utökar sitt ägande i Novi Real Estate genom att förvärva Grandabs innehav i bolaget. Efter affären äger Gullringsbo 70 % av aktierna. Resterande aktier innehas av ett antal nyckelmedarbetare.

Holmén in i privat storbolag

Gullringsbo Egendomar, moderbolag till bland annat Svenska Hus och MVB, väljer in Christer Holmén i styrelsen. Holmén är ekonomie doktor …

Eliasson utökar inom byggande

Familjen Eliasson bygger vidare på fastighets- och byggkoncernen Gullringsbo Egendomar genom att förvärva 75 % av mark- och anläggningsföretaget Torslanda …