Köper fyra 08-närcentrum

Duo köper fastigheter som relativt nyligen har sålts.