Etikett: Göteborg

Senaste nyheterna om Etikett: Göteborg.


Successiva förändringar i Wallenstam

Wallenstam rapporterar att de genomför en organisationsförändring genom att dela upp Wallenstam Göteborg i två separata bolag. Det ena ska …

JM köper mark för bostäder i Göteborg

JM har förvärvat 50 procent av ett 21 hektar stort markområde i Göteborg av Selmer. Avsikten är att tillsammans med …

JM gör reavinst på 60 Mkr

JM:s försäljning av delar av sitt fastighetsbestånd i Göteborg till Vasakronan innebär att JM gör en reavinst på 60 Mkr. …

Vasakronan expanderar i centrala Göteborg

Vasakronan förvärvar fyra centralt belägna fastigheter av JM i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 273,5 miljoner kronor. Vasakronan blir nu även …

Klart för byggstart av vetenskapscentrum i ”Götet”.

Bygglov har till slut beviljats för Korsvägen Vetenskapscentrum i Göteborg och bygget rivstartar med ett ”första spadtag” redan i morgon …

Hälsingborgshem säljer sex fastigheter

Komunägda Hälsingborgshem säljer sex fastigheter belägna i stadsdelen Högaborg till fastighetsbolaget Teglet med säte i Göteborg. Fastigheterna innehåller 106 lägenheter …

Höga brf-priser

Mäklarsamfundet visar i sin julistatistik på ordentliga prisuppgångar för bostadsrätter i Göteborg och Malmö. Den handlar om en uppgång med …

Boverket föreslår sänkt skatt på fastigheter

Sänk skatten på fastighetsförvaltningen av hyreshus så att hyrorna kan sänkas och lönsamheten i nyproducerade lägenheter öka. Det är ett …

Fortsatt ökat byggande

Boverket konstaterar i sin senaste byggprognos att bostadsbyggandet ökar i ungefär den takt som Boverket tidigare beräknat. I år kommer …

Tornet gör många avyttringar i landet

Tornets dotterbolag Malmstaden har gjort ett stort antal avyttringar på oprioriterade orter. Genom försäljningar av totalt 54 fastigheter lämnar bolaget …

AMF-Försäkring köper Göteborgsfastighet

AMF Försäkring har förvärvat fastigheten Gullbergsvass 1:1 i Göteborg av FR Fastighetsrenting AB. AMF hade tillträde per 15 juni. Köpeskillingen …

Magasin satsar på Sverige

Den danska varuhuskedjan Magasin, ägd av det börsnoterade Wessel & Vett satsar på expansion. Och i de planerna ingår Malmö …

Grand Hôtel Saltsjöbaden sålt till Nordisk Renting

Nordisk Renting köper Grand Hôtel Saltsjöbaden av Grand Hôtel Holdings som är ett helägt dotterbolag till Investor AB. Hotellfastigheten har …

Akademiska Hus förvärvar fastigheter för 322 Mkr

Bostadsbolaget i Göteborg säljer tre kommersiella fastigheter till Akademiska Hus för 322 Mkr. Fastigheterna, som ligger i stadsdelen Haga i …