Vasakronan förbereder reträtt från orter

Det kan bli aktuellt för Vasakronan att lämna någon eller några av de femton orter som bolaget nu verkar på. …

NewSec + Sadolin & Albaek + DnB Naeringsmegling

Newsec, Sadolin & Albaeck i Danmark och DnB Naeringsmegling i Norge har tecknat ett samarbetsavtal med varandra. Avtalet innebär att …

Wallenstam gör storaffärer med Stena Fastigheter

Wallenstam och Stena Fastigheter har genomfört flera fastighetsaffärer som innebär att bägge bolagen tar fram reavinster samt strukturering av respektive …

Miljarder i projekt i Göteborg

Trots att det för närvarande står ca 8 procent kontorslokaler tomma i Göteborg behöver nyproduktionen komma igång menar Lars-Erik Jansson, …

Castellum investerar 300 Mkr

Castellum investerar sammanlagt ca 300 Mkr i förvärv och nybyggnation. Ca 200 Mkr avser nybyggnationer i Göteborg och Örebro. Vid …

Kungsleden köper SKF:s huvudkontor

Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg för 153 Mkr. Samtidigt har SKF träffat ett 10-årigt hyresavtal för den 18000 …

Successiva förändringar i Wallenstam

Wallenstam rapporterar att de genomför en organisationsförändring genom att dela upp Wallenstam Göteborg i två separata bolag. Det ena ska …

JM köper mark för bostäder i Göteborg

JM har förvärvat 50 procent av ett 21 hektar stort markområde i Göteborg av Selmer. Avsikten är att tillsammans med …

JM gör reavinst på 60 Mkr

JM:s försäljning av delar av sitt fastighetsbestånd i Göteborg till Vasakronan innebär att JM gör en reavinst på 60 Mkr. …

Vasakronan expanderar i centrala Göteborg

Vasakronan förvärvar fyra centralt belägna fastigheter av JM i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 273,5 miljoner kronor. Vasakronan blir nu även …

Klart för byggstart av vetenskapscentrum i ”Götet”.

Bygglov har till slut beviljats för Korsvägen Vetenskapscentrum i Göteborg och bygget rivstartar med ett ”första spadtag” redan i morgon …

Hälsingborgshem säljer sex fastigheter

Komunägda Hälsingborgshem säljer sex fastigheter belägna i stadsdelen Högaborg till fastighetsbolaget Teglet med säte i Göteborg. Fastigheterna innehåller 106 lägenheter …

Fortsatt ökat byggande

Boverket konstaterar i sin senaste byggprognos att bostadsbyggandet ökar i ungefär den takt som Boverket tidigare beräknat. I år kommer …

Boverket föreslår sänkt skatt på fastigheter

Sänk skatten på fastighetsförvaltningen av hyreshus så att hyrorna kan sänkas och lönsamheten i nyproducerade lägenheter öka. Det är ett …