Etikett: Göteborg

Senaste nyheterna om Etikett: Göteborg.


Walesiska bönder storköper i Sverige

Två walesiska mjölkbönder har beslutat sig för att satsa stort på den svenska fastighetsmarknaden. De har startat en investeringsfond där de erbjuder andra lantbrukare att placera minst 50000 pund, 690000 kronor. Målet är att förvärva fastigheter i Sverige för 700 miljoner kronor under 2006.

Ökat underhåll i Framtiden

Göteborgs Stads fastighetskoncern Framtiden visar upp ett resultat för 2005 på 808 miljoner kronor (933) efter finansiella poster. En stor …

Stort värdelyft för AP Fastigheter

Orealiserade värde- förändringar samt reavinster svarar för mer än två tredjedelar av AP Fastigheters resultat efter skatt 2005. Det uppgick till 3 784 miljoner kronor (1 662), exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning uppgick resultatet före skatt till 1 230 miljoner (1 350).

Stena köper av Mörtstedt i Göteborg

Stena Fastigheter har köpt Lövgärdet i Göteborg av CLS Holdings, som kontrolleras av Sten Mörtstedt. Köpeskillingen är 547 miljoner kronor och direktavkastningen 6,5 procent. Newsec har varit rådgivare till CLS. Beståndet består av 1 280 lägenheter om 79 700 kvadratmeter samt 6 000 kvadratmeter butiker och 27 400 utbildning och vård. Vakansgraden är mycket låg och största hyresgästen som är kommunen har kontrakt på sex till åtta år.

Botrygg bygger i Göteborg

Linköpingsföretaget Botrygg etablerar sig som bostadsbyggare i ytterligare en stad. Igår blev det klart att företaget vunnit en markanvisningstävling i Göteborg.

Kungsleden köper två skolbyggnader

Kungsleden har förvärvat två skolfastigheter för totalt 108 miljoner kronor till en beräknad direktavkastning om 8,25 procent. Fastigheterna som är …

Fabege tar över styckningen av Tornet

Dagen före julafton förvärvade Fabege 82,4 procent av aktierna i Tornet av LRT Acquisition för 3,1 miljarder kronor. Tornets fastighetsbestånd omfattar fastigheter för omkring sju miljarder kronor.

Brinova köper i Göteborg för 295 miljoner

Brinova har köpt Gullbergsvass 1:1 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till Schenker AB och omfattar 11 600 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen uppgår till 295 miljoner kronor och tillträde sker 31 januari 2006.

Nordstaden 14:1, Göteborg

Brinova Fastigheter AB förvärvade i november månad i år fastigheten Nordstaden 14:1 från AFA Sjukförsäkrings AB. Affären utgör ett av …

EjendomsInvest köper för 450 miljoner av Ikano

Danska Ejendomsinvest har köpt åtta fastigheter i Jönköping, Skövde och Trollhättan av Bostaden Västra Götaland AB. Fastigheterna innehåller cirka 30 000 kvadratmeter kontor, 10 000 kvadratmeter butikslokaler, och 9 000 kvadratmeter bostäder.

KF Fastigheter inviger nya butiker

Just nu är det premiär i flera av KF Fastigheters handelsplatser. Det senaste året har bolaget utfört nyexploatering och upprustning …

Finsk jätte köper Lindome Centrum

Finska Citycon Oyi köper Lindome Centrum utanför Göteborg av Kungsleden. Fastigheten består av 8 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 60 …

KF inviger nytt köpcentrum med låg vakans

Idag invigs nya Gustavsbergs Centrum på Värmdö utanför Stockholm. KF Fastigheter som äger byggnaden har skapat en inglasad galleria som …

Brinova köper Göteborgsfastighet med hyresrisk

Brinova Fastigheter AB har köpt Nordstaden 14:1 i Göteborg. Säljare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten är uthyrd till Domstolsverket (Göteborgs Tingrätt …