Göteborg

Senaste nyheterna om Göteborg.


Marginella förändringar av kontorshyrorna!

Enligt Jones Lang LaSalles senaste mätningar föll kontorshyrorna i Västeuropa, mätt som Prime Rent, under första kvartalet 2003 med 2,3 …

Wallenstam säljer till brf över värdering

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Plantagegatan 3 i Göteborg (Masthugget 2:5) till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till cirka 62,8 Mkr …

Vasakronan ökar resultatet på osäker marknad

I Vasakronans kvartalsrapport framgår att hyresintäkterna ökade till 755 (712) Mkr. Medan Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt ökade med …

Kvalitetsindex testas vid hyressättning i Göteborg

Ett nytt system med kvalitetspoäng ska testas när hyrorna bestäms för privata lägenheter i Göteborg och metoden kan komma att …

Vitec får stororder i Göteborg

Fastighetsbolagen Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aranäs KB i Göteborg respektive Kungsbacka har båda beställt hyres- och ekonomisystem från Vitec …

Wallenstam säljer till brf i Göteborg

Wallenstam säljer två bostadsfastigheter på Nordenskiöldsgatan 7 A-B och Sveagatan 23 i Göteborg (Kommendantsängen 4:8-9) till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår …

Castellum säljer och köper

Castellum har genom sitt dotterbolag Eklandia Fastighets AB sålt fyra bostadsfastigheter i Göteborg till en nybildad bostadsrättsförening. Fastigheterna, vars totala …

Ekobrottsmyndigheten hyr nya lokaler i Malmö

Postens Pensionsstiftelse har i samarbete med Jones Lang LaSalle hyrt ut 3200 kvm i Centralposthuset vid Skeppsbron i centrala Malmö …

Måttlig värdenedgång under 2002

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex har presenterat delar av resultatet för 2002. Där framgår att totalavkastningen på direkta svenska fastighetsplaceringar var 2,4 …

FastPartners reavinster räddade resultatet

FastPartnerkoncernens resultat efter finansnetto uppgick till 51,5 mkr (5,4) för 2002. Koncernens resultat efter skatt blev 32,7 (0,4) mkr. Merparten …

Ingen avmattning i bostadsrättsombildningen

”Wallenstam upplever ingen avmattning när det gäller intresset för ombildningar till bostadsrätter.””Jag upplever ingen avmattning från hyresgästernas sida så det …

DTZ tror på fortsatt tuff hyresmarknad

DTZ Sweden har presenterat en färsk översikt av den svenska fastighetsmarknaden. I den konstateras att vakanserna på Stockholms kontorshyresmarknad (inkl …

Familjebostäder i Gbg planerar 1000 nya bostäder

Familjebostäder i Göteborg har inventerat möjligheterna till nyproduktion av bostäder i lägen intill bolagets fastigheter. Företaget har identifierat lämpliga lägen …

Styrelsen utser vice VD i Tornet

Styrelsen i Fastighets AB Tornet har beslutat att utse Christel Armstrong Darvik, VD för Tornets dotterbolag SkansTornet, till vice VD …