Göteborg

Senaste nyheterna om Göteborg.


GE Real Estate köper för 3,8 miljarder

I Stockholmsbeståndet är 80 procent av det underliggande fastighetsvärdet koncentrerat till Danderyd och Södermalm. De 34 fastigheterna i Göteborg utgörs …

Akademiska Hus ökar vinsten

Tack vare höjd effektivitet i förvaltningen och sänkta underhållskostnader kan Akademiska Hus redovisa en ökad vinst efter skatt till 444 …

Köpcentrum i Högsbo får unik arkitektur

421 är namnet på ett nytt köpcenter för volymhandel i södra Högsbo i Göteborg, med 30 000 kvadratmeter butiksyta och 1 500 parkeringsplatser. Köpcentret, som invigs i oktober, ligger utmed Söderleden intill Pripps bryggerier . Bakom projektet står SAR Fastigheter, som är ett helägt dotterbolag till norska Aspelin-Ramm.

Boultbee köper för 1,7 miljarder

Brittiska Boultbees expansion i Sverige går vidare. Företaget förvärvar nu fem köpcentrum belägna i Karlskoga, Norrköping, Linköping, Mjölby samt Center Syd i Löddeköpinge (bilden). Säljare är Keops samt ett antal privata investerare som det danska bolaget tidigare förmedlat fastigheterna till under 2004 och 2005. De har således endast ägt fastigheterna i 6-18 månader.

Frölunda ska byggas ut

Planerna för utbyggnaden av stadsdelen Frölunda i Göteborg tar allt mer form. Utöver de 300 bostäder som planeras vid torget, …

Lars Erik Jansson går till PR

Pr-byrån GCI Göteborg har anställt Lars-Erik Jansson som senior advisor. Han kommer närmast från posten som vd och koncernchef för …

Castellum köper för 162 miljoner

Totalt redovisar Castellum förvärv för 162 miljoner kronor och försäljningar för 112 miljoner via olika dotterbolag.Bolaget Eklandia har sålt fem …

Stabil marknad

CB Richars Ellis bedömer i sin vårrapport att läget på den svenska lokalhyresmarknaden förblir i princip oförändrat. Fastigheternas värde kan …

Wallenstam säljer bostäder i Göteborg

Wallenstam avyttrar en bostadsfastighet på Majorsgatan 3 (Kommendantsängen 3:7) i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Fastigheten omfattar drygt …

Walesiska bönder storköper i Sverige

Två walesiska mjölkbönder har beslutat sig för att satsa stort på den svenska fastighetsmarknaden. De har startat en investeringsfond där de erbjuder andra lantbrukare att placera minst 50000 pund, 690000 kronor. Målet är att förvärva fastigheter i Sverige för 700 miljoner kronor under 2006.

Ökat underhåll i Framtiden

Göteborgs Stads fastighetskoncern Framtiden visar upp ett resultat för 2005 på 808 miljoner kronor (933) efter finansiella poster. En stor …

Stort värdelyft för AP Fastigheter

Orealiserade värde- förändringar samt reavinster svarar för mer än två tredjedelar av AP Fastigheters resultat efter skatt 2005. Det uppgick till 3 784 miljoner kronor (1 662), exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning uppgick resultatet före skatt till 1 230 miljoner (1 350).

Stena köper av Mörtstedt i Göteborg

Stena Fastigheter har köpt Lövgärdet i Göteborg av CLS Holdings, som kontrolleras av Sten Mörtstedt. Köpeskillingen är 547 miljoner kronor och direktavkastningen 6,5 procent. Newsec har varit rådgivare till CLS. Beståndet består av 1 280 lägenheter om 79 700 kvadratmeter samt 6 000 kvadratmeter butiker och 27 400 utbildning och vård. Vakansgraden är mycket låg och största hyresgästen som är kommunen har kontrakt på sex till åtta år.

Botrygg bygger i Göteborg

Linköpingsföretaget Botrygg etablerar sig som bostadsbyggare i ytterligare en stad. Igår blev det klart att företaget vunnit en markanvisningstävling i Göteborg.