Göteborg

Senaste nyheterna om Göteborg.


Köpcentrumen växer snabbare än detaljhandeln

De svenska köpcentrumen har på två år ökat sin försäljningsyta med tio procent, till 5,5 miljoner kvadratmeter. Deras marknadsandel på detaljhandelsmarknaden har, från 2003 till 2005, stigit med en procentenhet, till 33 procent. Det visar Köpcentrumkatalogen 06/07, som görs av Centrumutveckling, och som kommer ut i dagarna.

Grönt ljus för fotbollsarena i Göteborg

Byggnadsnämnden i Göteborg har godkänt detaljplanen för fotbollsarenan Gamla Ullevi i Göteborg. Den nuvarande arenan ska rivas och en ny …

Wallenstam förvärvar i centrala Göteborg

Via en bolagsaffär förvärvar Wallenstam fastigheten Lorensberg 53:2 på Vasagatan 43, i Göteborg. Fastigheten omfattar huvudsakligen kontor och restauranger och …

Nordea spår förbättrad hyresmarknad

Nordeas färska konjunkturrapport spår en kraftig ekonomisk tillväxt som medför stigande sysselsättning. De nya jobben kommer att skapas inom den privata tjänstenäringen, vilket främst gynna landets storstäder.

Hyresökning i Malmö för Vasakronan

Vasakronans resultat efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1110 (884) miljoner till följd av förbättrat rörelseresultat och …

Stordalen fruktar våg av hotellkonkurser

Petter A Stordalen, huvudägare och styrelseordförande i Home Properties, fruktar att det kommer att bli en våg av konkurser inom hotellmarknaden i Sverige och Norge om några år.

10 Största Advokaterna

Det är rekordår även för fastighetsjurister. Fastighetsvärlden har sammanställt en lista över de tio mest anlitade fastighetsadvokaterna.

Med tydliga mål

Det är en ordentlig resa han har gjort, Lennart Sten. Från Göteborg till Stockholm, eller mer exakt, från Hisingen till Djursholm.

Olivedal 6:34, Göteborg

Wallenstam har sedan länge varit aktivt med att sälja bostadsfastigheter till bostadsrättsföreningar. Detta samtidigt som man köper bostadsfastigheter, exempelvis köptes …

Göteborgs kommun vill stoppa GE Real Estate

I maj köpte GE Real Estate 48 fastigheter, varav 34 i Göteborg, från Tornet för 3,8 miljarder. För tre av fastigheterna i Göteborg vägrar Fastighetskontoret att ge förvärvstillstånd. Fastigheterna innehåller
huvudsakligen lokaler men även sammanlagt 40 lägenheter. – Det är bara i Göteborg vi har de här problemen. Vi har köpt och sålt fastigheter i de flesta svenska kommuner och överallt betraktas GE som en långsiktig och seriös fastighetsägare, säger GE Real Estates VD Lennart Sten (bilden).

Ny chef hos Riksbyggen Väst

Mari Broman, som blivit vice VD för Riksbyggen, efterträds av Åsa Martinsson på posten som chef för Riksbyggens förvaltningsregion Väst. …

12 Dyraste städerna

I detta nummer presenterar Fastighetsvärlden i samarbete med Isaksson & Partners en sammanställning över de dyraste ombildningarna från hyresrätt till bostadsrätt i de tolv största kommunerna.

Johan Elfstadius ny VD för Colliers i Sverige

Johan Elfstadius tillträdde i går VD-posten för Colliers Sverige (efter Hans Vestergaard). Elfstadius var sedan i december chef för bolagets …

Acta säljer i Sverige och Norge

Acta har det senaste året sålt 20 procent av sitt norska fastighetsinnehav i sina sparfonder, motsvarande 140 000 kvadratmeter lokaler. Från Acta förklarar man för norska medier att detta är resultatet av en ny strategi. Acta vill sälja i Norge, där fastighetspriserna står på topp, för att satsa på andra marknader, som Tyskland.