Göteborg

Senaste nyheterna om Göteborg.


Balder förvärvar på Backaplan i Göteborg

Balder köper fastigheten Göteborg Tingstadsvassen 3:6 (Backa 1) på Backaplan i Göteborg. Förvärvspriset uppgår till 115 miljoner kronor, inklusive förvärvskostnader. …

Veidekkes första markanvisning i Göteborg

Veidekke Bostad AB har fått sin första markanvisning av Göteborgs kommun. Bolaget ska uppföra cirka hundra bostadsrättslägenheter vid Flatåsparken i …

LänsPlatzer tar över fastigheter för 700 mkr

Nu är det klart med affären mellan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Platzer AB. I oktober flaggade företagen för affären och nu är ett nytt 50/50-ägt bolag bildat, företaget har fått namnet LänsPlatzer, och köper Platzers bestånd i sydvästra Göteborg, främst Högsbo företagspark. Affären omfattar 18 fastigheter på över 100 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde om 700 miljoner kronor.

Färre ombildningar i Göteborg

Förra året ombildades enligt Göteborgs Fastighetskontor omkring 1 360 hyreslägenheter till bostadsrätter i Göteborg. Uppgiften har tagits fram åt Fastighetsägarna …

Selin köper mer

Normalt har han kommit att förknippas med allt större affärer. Men runt julledigheten, har Erik Selin (bilden), eller rättare sagt bolag som kontrolleras av honom, gjort några mindre affärer: Din Bostad har förvärvat två fastigheter i Linköping för 17 miljoner kronor medan Balder har sålt fastigheten Trädgårdshallen 1 i Malmö till den största hyresgästen i fastigheten, Ikaros Industriprodukter AB. Köpeskillingen uppgick till 13,5 miljoner kronor.

Wallenstam säljer för nästan halv miljard

Wallenstam har sålt bostadsfastigheterna Olivedal 5:24 i Göteborg samt Nacka Orminge 46:2 i Nacka kommun.till bostadsrättsföreningar. Fastigheterna omfattar cirka 18 300 respektive 7000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Castellum köper i Linköping

Castellum förvärvar fyra fastigheter vid Mjärdevi Science Park i Linköping för 373 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta varav 26 000 utgörs av kontorslokaler. Vakansgradenen uppgår till drygt 35 procent Byggnaderna är uppförda mellan 1984 - 2002 och håller generellt en hög teknisk standard.

Acta backar om försäljning

Acta har under hösten försökt sälja tre bestånd av bostadsfastigheter i Stockholm, Göteborg respektive Malmö men intresset har inte varit det förväntade, vilket bland annat investeringsdirektör Geir Inge Solberg (bilden) på Acta beklagat.

Nytt samarbete för utveckling av Backaplan

Nu är det klart att KF Fastigheter AB och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB tillsammans ska driva utvecklingen av …

Halverton gör första förvärvet i Sverige

Det engelska bolaget Halverton, som främst äger fastigheter i Nederländerna och Tyskland, har gjort sitt första förvärv i Sverige och är i slutfasen av ytterligare en affär. Bolaget har förvärvat en fastighet i Svedala sydost om Malmö för 71 miljoner kronor. Direktavkastningen är drygt 7,5 procent.

Alecta väljer Coor Service Management

Coor har efter upphandling fått i uppdrag att leverera fastighetsservice till Alecta. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och omfattar …

Köpcentrumen växer snabbare än detaljhandeln

De svenska köpcentrumen har på två år ökat sin försäljningsyta med tio procent, till 5,5 miljoner kvadratmeter. Deras marknadsandel på detaljhandelsmarknaden har, från 2003 till 2005, stigit med en procentenhet, till 33 procent. Det visar Köpcentrumkatalogen 06/07, som görs av Centrumutveckling, och som kommer ut i dagarna.

Grönt ljus för fotbollsarena i Göteborg

Byggnadsnämnden i Göteborg har godkänt detaljplanen för fotbollsarenan Gamla Ullevi i Göteborg. Den nuvarande arenan ska rivas och en ny …

Wallenstam förvärvar i centrala Göteborg

Via en bolagsaffär förvärvar Wallenstam fastigheten Lorensberg 53:2 på Vasagatan 43, i Göteborg. Fastigheten omfattar huvudsakligen kontor och restauranger och …