Diligentia köper i Göteborg och Mölndal

Diligentia köper utestående andelar i kommanditbolaget KB CIM. Sedan tidigare äger Diligentia 56 procent av bolaget. Förvärvet gör att Diligentia …

SPP och Wallenstam i stor strukturaffär

SPP och Wallenstam har genomfört en stor strukturaffär med bolagens fastigheter i Stockholm och Göteborg. Affären innebär att Wallenstam köper …

Klövern och Storheden byter

I en bytesaffär mellan Klövern och Storheden övertar det senare bolaget fastigheter i Göteborg samt utanför Helsingborg med ca 24.700 …

NCC börsnoterar NK Cityfastigheter

NCC har beslutat att börsnotera NK igen. Förutom de bägge NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg kommer även fyra centrumgallerior att …

Vasakronan säljer industrifastighet i Göteborg

Vasakronan har sålt en fastighet i Göteborg till det lokala verkstadsföretaget AMA Produktions AB. Köpeskillingen uppgår till 8,4 miljoner kronor. …

Avbrutet Göteborgspaket kan kosta 1 000 jobb

Beslutet att lägga infrastrukturprojektet Göken i Göteborg på is i väntan på att turerna kring Dennis-paketet skall klarna, kan innebära …

Wallenstam vill köpa mer lokaler i Göteborg

Wallenstam vill expandera ytterligare i Göteborg. ”Vi skulle gärna köpa fler tomma kommersiella fastigheter i Göteborg”, sade bolagets VD Hans …

Svenskt byggföretag satsar i Rumänien

Det nystartade Byggbolaget i Göteborg (BBAB) planerar att öppna ett exportkontor i Rumänien. Kontoret skall drivas tillsammans med 15 svenska …

J&W gör förlust på fastighetsförsäljning

Fastighets AB Telaris köper en kontorsfastighet i centrala Göteborg av J&W. Köpesumman uppgår till 36 mkr varvid J&W gör en …

Paulsson knoppar av tre fastighetsbolag

Storhedens VD Erik Paulsson planerar att låta notera det tillsammans med Mandamus ägda bolaget Hallström & Nisses, med fastigheter i …

Arsenalen tar över SPP:s förvaltning i Göteborg

Arsenalen – Sveriges största fristående fastighetsförvaltare tar över förvaltningen av SPPs samtliga fastigheter i Göteborg med omnejd. Avtalet gäller ett …

Platzer säljer två fastigheter i Göteborg

Platzer säljer två fastigheter i Göteborg för 41,3 miljoner kronor. Affären medför en vinst på 4,2 miljoner. Platzer skall också …