Operatör klar för nytt centralt hotell

Kombineras med kommunhus.