Welandson tar upp kampen med Amasten om SSM

Ytterligare en aktieaffär inom SSM. Köparen tar en corner i bolaget.

Kungsledenägare köper in sig i SBB

Gösta Welandson, Kungsledens största ägare går in i Sambällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Han gör det i en riktad emission av …

Två nya in – Welandson utanför Kungsledens styrelse

Tre ledamöter har undanbett sig omval.

Köpoptioner till Kungsledens VD och ledningsgrupp

Utfärdarnas syfte är att skapa tydliga och direkta incitament för VD och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Optionsvillkoren …

Gryende missnöje med Kungsledens nyemission

Aktiekursen har pressats i väntan på villkoren i nyemissionen. Ägare som inte agerar blir utspädda 1:6.