Fastighetspartner gör storförvärv i Gävle

Fastighetspartner köper 21 fastigheter av Recapital. 19 av fastigheterna finns i Gävle och två i Stockholm och totalt omfattar affären …

4 000 bostäder föreslås säljas ut i Gävle

En utredning föreslår att de båda kommunala bostadsbolagen Hyresbostäder och Gavlegårdarna slås samman. Det nya bolaget skall även sälja av …

Bostadsföretag i Gävle säljs ut?

De båda kommunala bostadsföretagen i Gävle kan vara på väg att slås samman och eventuellt säljas ut. Kommunen har sedan …