Hallström & Nisses köper fastigheter för 220 Mkr

Hallström & Nisses har förvärvat ett fastighetsbestånd beläget i Sundsvall, Gävle och Östersund av Folksam. Den uthyrningsbara ytan uppgår till …

Konvertering av banklokal till galleria klar

I fredags invigde Vasakronan en ny galleria i det s.k. ”Winnhuset” vid Stora torget i Gävle. Redan tidigare fanns det …

Flera byggprojekt kampas på Alderholmen i Gävle

Nu finns det flera som vill bygga på Alderholmen i Gävle, ett efterlängtat intresse som kan knyta Gävle närmare till …

Lars Nilsson säljer vårdhem för 110 Mkr

Svenska Vårdbostäder AB (Lars Nilsson) säljer två vårdanläggningar, Närlunda Sjukhem samt Bjuvs Sjukhem och Vårdcentral i Helsingborg, för 110 Mkr …

Folkets Hus ska köpa fastighet i Gävle

Tillsammans med Transport och Metall ska Folkets Hus i Gävle köpa två fastigheter av landstinget i Gävle. Det gäller landstingets …

Vasakronan och Kungsleden gör bytesaffär

Av det bestånd om 44 fastigheter som Vasakronan köpte från SEB i juni säljer nu bolaget vidare 27 stycken till …

Vasakronan köper landstingshuet i Gävle

Vasakronan köper landstingshuet i Gävle för 35 mkr, erfar Arbetarbladet. Ett principavtal om affären är redan undertecknat, men affären skall …

Norrporten vill två- eller tredubbla i Umeå

Norrporten har idag fastigheter i Umeå till ett bokfört värde av ca 200 mkr. Målet är att öka beståndet till …

Norrporten vill köpa för en miljard

Norrporten vill köpa fastigheter för ytterligare omkring en miljard kronor. Det är främst i Umeå och Gävle som företaget vill …

KF Fastigheter annonserar ut fastigheter

KF Fastigheter går nu ut i annonser och bjuder ut ett antal av sina fastigheter. Det handlar om stora ytor …

Telaris säljer sin andel i Nacka Strand

Telaris säljer sin andel om 50 procent i fastigheten Sicklaön 369:37 i Nacka Strand till AP-Fastigheter. Fastigheten i Nacka Strand …

Gävle bygger studentbostäder

Vid utgången av augusti hade de bägge allmännyttiga företagen i Gävle tillsammans ca 640 lediga lägenheter. Trots det planeras en …

Tveksamt om sammanslagning blir av

Socialdemokraterna i Gävle säger nej till en sammanslagning av de bägge kommunala bostadsföretagen Gavlegårdarna och Hyresbostäder. Men helt stägd är …

Hyresbostäder avböjer fusion med Gavlegårdarna

Kommunägda bostadsföretaget Hyresbostäder i Gävle vill inte gå samman med likaledes kommunägda Gavlegårdarna. Två bostadsföretag är bra för konkurrensen, menar …