Hyresgästernas värderingar speglas inte i hyran

Hyresgästföreningens och Sabos hyressättningsprinciper speglar inte hyresgästernas värderingar på det sätt som bruksvärdesystemet förutsätter. Den slutsatsen drar Sveriges Fastighetsägare av …

Vattenfalls landsortsfastigheter sålda för 259 Mkr

Vattenfall har sålt åtta fastigheter i Luleå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Västerås och Ludvika för sammanlagt 259 Mkr. Köpare är Estancia …

I Gävle närmar sig byggstarten för HSB

I Gävle har HSB inte byggt några lägenheter på nära tio år, men snart kan det vara dags igen. Till …

Hyreshöjning ger möjlighet till investeringar

Den hyreshöjning på 2,9 procent som Gavlegårdarna i Gävle gör kommer att öka hyresintäkterna med ca 22 Mkr nästa år. …

Sex förslag om Alderholmen

Sex olika förslag har tagits fram för hur Alderholmen i Gävle ska utvecklas. bakom dessa står de sex företag som …

Rivning på gång i centrala Gävle

En äldre industrifastighet på Brynäs i Gävle kan komma att rivas om den nuvarande ägaren Malaco Leaf får igenom sin …

ENA Fastighets AB köpte cityfastighet i Gävle

Det privatägda fastighetsbolaget ENA Fastighets AB har köpt en centralt belägen fastighet i Gävle av SEB-Trygg Liv. Fastigheten, Norr 22:4 …

Hallström & Nisses bygger nytt åt Ericsson

Sedan tidigare är Ericsson en stor hyresgäst hos Hallström & Nisses i Gävle och har under hösten hyrt ytterligare yta …

Hallström & Nisses bygger nytt åt Ericsson

Sedan tidigare är Ericsson en stor hyresgäst hos Hallström & Nisses i Gävle och har under hösten hyrt ytterligare yta …

Fastighetspartner säljer i Linköping

Fastighetspartner har sålt fyra fastigheter i Linköping för 88 Mkr samt en fastighet i Gävle för 8,5 Mkr. Försäljningarna innebar …

ABB tecknar FM-avtal med Handelsbanken

ABB Facilities Management har tecknat ett samarbetsavtal med Handelsbanken som avser skötsel och förvaltning av bankens fastigheter i Umeå, Gävle, …

Litet minus för Fastighetspartner

Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 42,2 Mkr (39,3) Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 Mkr (-5,6). I resultatet …

Tornet växer ytterligare i Linköping

Tornet gör en reavinst om 45 Mkr i samband med försäljningar för totalt 131 Mkr. Det är fyra fastigheter som …

Resecentrum i Gävle börjar att byggas i sommar

Ett avtal mellan SJ, Banverket, X-trafik och Gävle kommun har nu träffats beträffande genomförandet av ett nytt resecentrum i Gävle. …